Voucher

Bij Vouchers gaat het om een (beperkt) bedrag dat een publieke organisatie toekent om jou op weg te helpen. Meestal zit er wel een speciefiek doel aan vast. Bv hulp bij coaching.
read more

Orion Startersvouchers

Bedoeld voor out of pocketkosten voor onderzoek of voorbereidende activiteiten van het eigen bedrijf.

 • Bedrag van 2.500,-
 • Hoeft niet terugbetaald te worden.
 • Je moet pitchen voor een beoordelingscommissie
 • Voor studenten, promovendi en pas afgestudeerden (max 3 jaar geleden)
Ga naar de aanbieder
read more

Startversneller

Starter, profiteer hiervan nu het kan. Je kan een voucher aanvragen voor business coaching bij De Startversneller en je eigen (gespecialiseerde) coach uit hun uitgebreide pool kiezen.

 • Niet langer dan 5 jaar ingeschreven bij KvK
 • Bedrag van 1000,=
 • Te besteden aan coaching
 • Eigen bijdrage van 20%
Ga naar de aanbieder
read more

MIT kennisvouchers

Deze regeling is bedoeld om innovatie te stimuleren. Het staat open voor een mkb'er met een kennisvraag over de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. In 2023 zijn er 2 soorten vouchers:

 • Kleine vouchers ter waarde van € 5.250 (en maximaal 70% van de rekening van de kennisinstelling betalen).
 • Grote vouchers ter waarde van € 9.000 (en maximaal 40% van de rekening van de kennisinstelling betalen.
Ga naar de aanbieder
read more

Take Off (NWO)

Take-off (2 onderdelen) stimuleert bedrijvigheid en ondernemerschap vanuit kennisinstellingen. Ook voor hbo en starters die gebruikmaken van instellingen voor Toegepast Onderzoek. Onderdeel 1 betreft:

 • haalbaarheidsstudie commerciële toepassing
 • financiering van 20.000 tot 40.000 euro
 • haalbaarheidsstudie leidt tot een rapportage met de mogelijkheden van een start-up
Ga naar de aanbieder

Subsidies

Bij subsidies kan het om hogere bedragen gaan. De verstrekker vraagt vaak om een goede onderbouwing en terugkoppeling over de bestedeing van het geld.
read more

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Ben je al doorgegroeid naar mkb-niveau en wil je aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) mogelijk iets voor jou. De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) over regiogrenzen heen.

De MIT kent verschillende instrumenten. Lees meer over welke instrumenten de beste mogelijkheden voor ondersteuning van jouw activiteiten geven.

Ga naar de aanbieder
read more

SIB export voucher

Wil je naar het buitenland en weet je al welke afzetmarkt de beste kansen biedt? Met deze subsidie kan je activiteiten (deels) financieren om de stap te zetten naar internationaal zakendoen.

 • Vanaf 1 januari 2024 kan je weer een aanvraag indienen.
 • Totaal budget 3 miljoen euro
 • product of dienst te promoten (via bv beurs) bij mogelijke klanten in buitenland
Ga naar de aanbieder

Lening

Bij een lening ga je een verplichting aan, meestal met een private partij, maar het kan ook van vrienden en/of familie komen. Je (een deel) van het geld moeten terugbetalen, soms met rente. Je hebt dus vermogen maar ook een schuld. 
read more

ION+2

ION+2 biedt volop kansen voor ondernemers uit Gelderland en Overijssel en die bijdragen aan de versterking van innovatieve ecosystemen op het gebied van digitalisering en groen.

 • Risicokapitaal aan  mkb-ondernemers
 • Helpt om een idee of prototype sneller te vermarkten
 • Project klaar maken voor investeerders
 • Incl. aandacht van de specialisten van Oost NL en cofinanciers.
Ga naar de aanbieder
read more

Take Off (NWO) - Haalbaarheidsstudie

Take-off stimuleert ondernemerschap vanuit kennisinstellingen. Academisch maar ook hbo en starters die gebruikmaken van instellingen voor Toegepast Onderzoek. Betreft vroegefasetraject:

 • financiering van stappen om kennisinnovatie commercieel levensvatbaar
 • lening aanvragen van 50.000 tot maximaal 250.000 euro
 • maximale looptijd van 2 jaar
Ga naar de aanbieder
read more

MKB-Krediet - Qredits

Voor de start van je bedrijf of als je een flinke investering wilt doen. Met het MKB-krediet van Qredits kun je lenen van € 50.000 tot € 250.000. Start je bedrijf of groei!

 • Bedrag: € 50.000 tot € 250.000
 • Looptijd: gemiddeld 5 jaar
 • Rentepercentage MKB-krediet: 9,95%
 • Eenmalige behandelkosten: 1,5 % van krediet
Ga naar de aanbieder
read more

Microkrediet - Qredits

Voor de start of groei van je bedrijf of voor het kopen van inventaris of een vervoermiddel. Met microkrediet van Qredits kun je een kleine lening afsluiten.

 • Bedrag: maximaal € 50.000
 • Looptijd: gemiddeld 5 jaar
 • Rentepercentage Microkrediet: 9,95%
 • Eenmalige behandelkosten van € 375 tot € 850 (hangt af van kredietbedrag)
Ga naar de aanbieder
read more

Rabobank innovatielening

Ben je een ondernemer met een goed innovatief idee en zoek je een lening voor de opstart van je bv? Met een Rabo Innovatielening kun je op tijd beginnen met de uitwerking van je plannen.

 • geldlening tussen € 25.000 en € 150.000
 • eerste twee jaar aflossingsvrij
 • voor ontwikkelingen die bijdragen aan duurzaamheid, digitalisering of vitaliteit
Ga naar de aanbieder
read more

Seed Business Angel regeling

Een Seed Business Angel fonds kan financiering verschaffen in de vorm van aandelen, eventueel aangevuld met een achtergestelde lening en converteerbare leningen. Seed Business Angel-fondsen hebben ieder hun eigen investeringsstrategie en -focus.

 • voor technostarter of creatieve starter
 • minimaal € 50.000 en maximaal € 500.000 investeren per start-up
 • Overzicht van alle business angel fondsen

 

Ga naar de aanbieder
read more

RVO Innovatiekrediet

Ben je bezig met de technische ontwikkeling van een nieuw product of dienst? Het Innovatiekrediet is bedoeld voor de ontwikkeling van innovatieve ontwikkelprojecten met flinke technische risico’s en een uitstekend marktperspectief.

 • Het is er voor alle bedrijven, ook voor starters.
 • Betreft concrete ontwikkeltrajecten
 • Totale budget 70 miljoen euro
Ga naar de aanbieder
read more

Startupfonds Gelderland

Startup Fonds Gelderland (SFG) richt zich op startups die innovaties ontwikkelen die bijdragen aan de Gelderse ambities en maatschappelijke uitdagingen: klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie.

 • Achtergestelde lening van 30.000 tot 250.000
 • Aanvragen via ondersteuningsprogramma’s Orion, StartLife en Briskr
 • Rente 3% en een aflossingsvrije periode 24 maanden.
 • Looptijd is maximaal zes jaar.

.

Ga naar de aanbieder
read more

Groeiversneller

De Groeiversneller is een ondersteuningsprogramma voor Gelderse MKB bedrijven, gefinancierd door de provincie Gelderland en uitgevoerd door Oost NL. De Groeiversneller helpt met kennis, netwerk en financiering.

 • Voor startende en bestaande MKB bedrijven
 • Voor starters zijn leningen tot 75.000,= beschikbaar
 • Provincie Gelderland staat garant voor 80% van de lening
Ga naar de aanbieder
read more

Vroege Fase Financiering

Vroege Fase Financiering (VFF) ondersteunt starters uit Gelderland bij de ontwikkeling van producten en diensten in de ‘Proof of Concept’ fase om daarmee de slaagkans op de markt te vergroten.

 • Lening tot 350.000,-
 • Aanvragen via ondersteuningsprogramma’s Orion, StartLife en Briskr
 • Een looptijd van 8 jaar, waarvan de eerste drie jaar aflossingsvrij.
 • Een rente van 5% plus referentierente.
Ga naar de aanbieder
read more

BMKB

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden ('onderpand', zoals gebouwen of machines).

 • Bij 'starterslening' van max € 333.333, staat de overheid borg voor 67,5%.
 • Looptijd maximaal 6 jaar

 

Ga naar de aanbieder

Investering

Een investering wordt door een private partij gedaan. Vaak vraagt zo'n partij iets terug, namelijk (een deel) van je aandelen. De verstrekker van het kapitaaal wil rendement behalen op deze deelneming in jouw bedrijf.
read more

Business Angels Oost NL

Ben jij op zoek naar financiering incl. advies van een ervaren (ex-)ondernemer (angels) die veel sectorkennis en netwerk-contacten heeft? Dan is Business Angels Oost NL iets voor jou. Zij helpen ondernemers (met goed voorbereide plannen) met investeringskapitaal, tussen € 50.000 en € 250.000,-

Ga naar de aanbieder
read more

Innovation Industries

Investeert in deep tech bedrijven met ground-breaking technologieën die de fundamentele maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Deze technologieën geven ze een concurrerend voordeel. Innovation Industries helpt om het maximale impact te behalen, zowel sociaal als maatschappelijk.

Ga naar de aanbieder
read more

Dutch Founders fund

Dutch Founders Fund is een early-stage venture capital fund uit Amsterdam, gestart door een groep succesvolle Nederlandse ondernemers.

Investeert voornamelijk in: disruptieve marktplaatsen, SaaS, technologieen die marktplaatsen ondersteunen.

Ga naar de aanbieder
read more

Invest.nl

Invest.nl zoekt ondernemers met echt goede plannen voor het Nederland van de toekomst. Zij zijn er om die echt goede plannen te financieren, dankzij Invest-NL, impact investors. Invest.nl  is bereid risico te nemen, en kan grotere bedragen investeren, omdat ze wat langer op ons geld kunnen wachten en toegang hebben tot Europese middelen.

Ga naar de aanbieder

Belastingvoordeel

Bij belastingsvoordelen gaat het om diverse regelingen van de belastingdienst, waarbij je bijvoorbeeld niet of pas later belasting hoeft te betalen. Of omdat er mogelijkheden zijn om belasting af te trekken.
read more

Innovatiebox

De innovatiebox stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers. Biedt lagere vennootschapsbelasting over deze winsten die je behaald hebt met activiteiten waarvoor een S&O verklaring is afgegeven.

 • De regeling onderscheidt grote en kleine belastingplichtigen
 • Het effectieve tarief van de vennootschapsbelasting voor deze winsten is 9%

 

Ga naar de aanbieder
read more

Kleine ondernemersregeling (KOR)

Je kunt vrijstelling krijgen voor de btw via de Kleine ondernemersregeling. Je hoeft klanten geen btw meer in rekening te brengen. Je kunt dus werken tegen lagere tarieven. Dat is een mooi concurrentievoordeel in de eerste jaren van je onderneming.

 • De KOR is een btw-vrijstelling.
 • eb je een omzet van €20.000 of minder?
Ga naar de aanbieder
read more

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling voor stimulering van innovatie. De WBSO is bedoeld voor ondernemers die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen.

 • Voor innovatieve startups is er extra voordeel.
 • In totaal kun je ruim € 20.000 terugkrijgen.
 • Voor de WBSO zijn er verschillende voorwaarden. Zie ook RVO.
Ga naar de aanbieder
read more

Aanloopkosten aftrekbaar

Kosten die je hebt gemaakt om je voor te bereiden op ondernemerschap mag je meenemen bij je eerste aangifte bij de belastingsdienst. Het gaat bv om kosten voor de oprichting van je zaak, de aankoop van werkmiddelen zoals een laptop, of laten uitvoeren van een marktonderzoek.

 • btw die je hebt betaald als voorbelasting aftrekken in jouw aangifte omzetbelasting
 • met terugwerkende kracht alsnog gebruik maken van de speciale regelingen
 • Houd een registratie bij van de uren die je aan de onderneming besteedt
Ga naar de aanbieder
read more

Startersaftrek

Bent je ondernemer, voldoe je aan het urencriterium en heb je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan is de zelfstandigenaftrek in 2023 een bedrag van € 5.030. In 2023 is het belastingvoordeel van de zelfstandigenaftrek beperkt. Het voordeel wordt berekend met een tarief van 36,93%.

Ga naar de aanbieder

Borgstelling

Soms heb je als ondernemer te weinig onderpand om meer geld te lenen. Een borgstelling vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van je onderneming,
read more

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Heb je als ondernemer te weinig onderpand om geld te lenen? Informeer bij je financier naar de mogelijkheden van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). De BMKB vergroot het onderpand en daarmee ook de financierbaarheid van de onderneming,

Ga naar de aanbieder

Uitkering

Een uitkering wordt door een publieke partij gedaan. Deze kent een bepaalde looptijd. Ook worden er eisen gesteld, check daarom altijd goed welke regels er gelden.
read more

Bedrijf starten met een WW-uitkering

Wilt je als zelfstandige starten en (gedeeltelijk) uw WW-uitkering behouden? Hiervoor heb je vooraf toestemming van UWV nodig. Je krijgt toestemming van de UWV-adviseur werk als je aan alle voorwaarden voldoet. Je kan op 3 manieren als zelfstandige starten vanuit een WW-uitkering.

 • Je begint je bedrijf met startperiode
 • Je begint je bedrijf zonder startperiode, met behoud van WW
 • Je ontvangt een toeslag naast je WW
Ga naar de aanbieder
read more

BBZ-uitkering

Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kan je dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Er zijn verschillende situaties met bijhorende spelregels:

Ga naar de aanbieder

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.