Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door KVK

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u verzekerd tegen inkomensverlies als u ziek wordt of arbeidsongeschikt. Ondernemers vallen niet onder de werkgeversverzekeringen. U krijgt dus niets doorbetaald als u ziek of arbeidsongeschikt wordt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt u ervoor dat u toch inkomen heeft als u niet kunt ondernemen. Een AOV is bedoeld voor zelfstandig ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders.

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering nuttig?

Iedere ondernemer die afhankelijk is van het inkomen dat hij als zelfstandige verdient, zou moeten kijken wat er gebeurt als hij ziek wordt, of arbeidsongeschikt. Een korte ziekteperiode kunt u financieel misschien wel opvangen met uw reserves of met een ander inkomen. Bijvoorbeeld met dat van uw partner. Maar als u langdurig arbeidsongeschikt raakt kan dit heel anders zijn. Met een AOV zorgt u er dan voor dat uw inkomen op peil blijft.

Is het verplicht?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers is niet verplicht. Maar wel verstandig. Iedereen kan ziek worden, of een blessure oplopen waardoor hij tijdelijk niet kan werken, of zelfs nooit meer kan werken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Veel zzp’ers zijn niet, of niet voldoende verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Ze denken dat ze niet ziek worden. Of nemen geen verzekering omdat ze denken dat het duur is. Dit is niet verstandig. Het is goed om te bekijken wat er gebeurt als u ziek wordt. U kunt ook kijken naar alternatieven voor een AOV. Er zijn steeds meer initiatieven van zogenaamde schenkkringen. U leest hierover verderop in dit artikel.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is meestal niet goedkoop. De hoogte van de premie de AOV hangt af van een aantal factoren:

  • Uw beroep. Heeft u een grote kans op fysieke klachten? Of bijvoorbeeld op stressklachten?
  • Uw leeftijd. Boven een bepaalde leeftijd kunt u meestal geen AOV meer afsluiten. Of alleen tegen een hogere premie.
  • De eigenrisicoperiode. Dat is de periode waarin u zelf uw inkomstenverlies opvangt als u ziek wordt. Dat heet ook wel wachttijd.
  • De dekking die u kiest. Hoe uitgebreider de dekking, hoe hoger de premie.

Lees de polisvoorwaarden

Wat onder een verzekering valt en wat niet, is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij. En de voorwaarden bij uw verzekering. Lees deze polisvoorwaarden dus altijd goed. U kunt een onafhankelijk verzekeringsadviseur om raad vragen.

De AOV fiscaal

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert uw persoonlijke inkomen. De premie is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar in de onderneming. Wel in uw aangifte inkomstenbelasting. Geeft de AOV een periodieke uitkering? Dan kunt u de premie voor de AOV in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken als ‘uitgave voor andere inkomensvoorzieningen’. Over de periodieke uitkeringen die u ontvangt moet u inkomstenbelasting betalen. In uw aangifte geeft u dat op als ‘inkomsten uit vroegere dienstbetrekking’. Als de AOV een uitkering ineens geeft, kunt u de betaalde premie niet aftrekken. De uitkering is dan ook onbelast in de inkomstenbelasting.

Wat is verzekerd met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  • Inkomensverlies als u ziek wordt of arbeidsongeschikt

Sommige verzekeringen keren een bedrag in één keer uit. Van andere verzekeringen krijgt u een bedrag per maand. Vaak krijgt u pas geld na een wachttijd, de eigenrisicoperiode, die u heeft afgesproken.

Alternatieven voor een AOV

Vrijwillig verzekeren via UWV

Als u een eigen bedrijf begint, kunt u een vrijwillige Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten bij UWV. U meldt zich aan bij UWV binnen 13 weken nadat uw verplichte werknemersverzekering via werk of uitkering is gestopt. De aftrekbaarheid van de premie voor de vrijwillige verzekering UWV is gelijk aan de AOV.

Private vangnetverzekering

Voor een kleine groep ondernemers is het vanwege medische problemen niet mogelijk om een gewone AOV af te sluiten. Daarvoor is de private vangnetverzekering.

De voorwaarde voor deze verzekering is dat u om medische redenen geen gewone AOV kunt afsluiten en u korter dan vijftien maanden als zelfstandige werkzaam bent. De aftrekbaarheid van de premie voor de private vangnetverzekering is gelijk aan de AOV.

Schenkkringen als onderlinge arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen

Inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u met andere ondernemers samen opvangen. In een vereniging zonder winstoogmerk vormt u dan samen een zogenaamde schenkkring. De ondernemers in een schenkkring storten maandelijks een bedrag op een rekening. Als een deelnemer van de schenkkring ziek wordt, krijgt hij een maandelijks bedrag (schenking) uit die gezamenlijke buffer.

Schenkkring in combinatie met AOV

U kunt kiezen voor een combinatie van een schenkkring én AOV met een eigen risicoperiode van 2 jaar. Wordt u langdurig ziek of raakt u arbeidsongeschikt, dan ontvangt u de eerste 2 jaar schenkingen uit de schenkkring. Daarna ontvangt u inkomsten uit de AOV. En door de lange eigenrisicoperiode van uw AOV, is uw premie ook een stuk lager.

Schenkkringen fiscaal

Het spaarbedrag dat u maandelijks inlegt is privévermogen. Het is geen zakelijke kostenpost en daarom niet aftrekbaar in de onderneming. Uw spaarsaldo in de schenkkring telt wel mee voor uw vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Een schenking uit de schenkkring aan u is samengesteld uit kleinere schenkingen van de individuele leden. Van ieder lid mag u zo in totaal op jaarbasis € 2.173 (2019) onbelast ontvangen. Daarboven betaalt u schenkingsbelasting. Over de schenking betaalt u geen inkomstenbelasting. Schenkingen die u doet aan andere leden in uw schenkkring zijn ook niet aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

Zie ook

Bedrijfsverzekeringen regelen en risico's verkleinen

Overlijdensrisicoverzekering

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.