Attest van Oorsprong

Deze informatie is geplaatst door KVK

Importeert u uit een ontwikkelings- of minder ontwikkeld land? Lees hier hoe u de invoerrechten kunt verlagen. 

Attest van Oorsprong 

Importeert u uit een ontwikkelings- of minder ontwikkeld land? Dan kunnen invoerrechten verlaagd worden met de factuurverklaring Attest van Oorsprong (Statement on Origin). Wellicht krijgt u te maken met de REX-database.

Bevordering handel en import

Het Attest van Oorsprong dient ter bevordering van handel met en import uit ontwikkelingslanden. Het maakt deel uit van het Algemeen Preferentieel Systeem (APS). Dit is een akkoord tussen de EU, andere Westerse landen en een aantal ontwikkelings- en minder ontwikkelde landen.

Procedure Attest van Oorsprong

Sinds 30 juni 2020 werken alle landen die met het APS werken, met het Attest van Oorsprong. Welke stappen kunt u nemen?

  • Controleer of het land werkt met het Attest van Oorsprong.
  • Is de waarde van de zending hoger dan € 6.000,-, dan is registratie nodig van uw exporteur (leverancier) in het Zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Voor zendingen met een lagere waarde, is geen registratie nodig.
  • Het Attest van Oorsprong is een oorsprongsverklaring. De exporteur (leverancier) plaatst het Attest van Oorsprong (zonder ondertekening) op de factuur of een ander handelsdocument. Voorwaarde voor plaatsing is dat goederen voldoen aan de preferentiële oorsprongsregels.

Het Attest van Oorsprong dient te worden opgesteld in de Engelse, Franse of Spaanse taal. De tekst van het Attest van Oorsprong wijkt af van de factuurverklaringen bij andere handelsakkoorden.

REX-database

Heeft de zending die u wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan € 6.000,-? In dat geval is registratie nodig in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Beheerder van de REX, een openbare database, is de EU. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. De naam voor een eenmaal gecertificeerde exporteur is Registered Exporter. Is een ontwikkelingsland eenmaal gestart met REX-registratie, dan moet iedere exporteur in dat land zich binnen één kalenderjaar registreren. 

Geen tariefpreferentie bij invoer uit bepaalde APS-landen

U kunt mogelijk geen beroep doen op verlaagde of vrijgestelde invoerrechten uit een aantal APS-landen. Deze landen hebben namelijk het REX-systeem nog niet formeel ingevoerd. Een overzicht van deze landen vindt u op de website van de Europese Commissie. Het gaat om de landen met vermelding ‘REX system not yet applied’. Bij import uit deze landen kunt u geen gebruik maken van het Attest van Oorsprong, ongeacht de waarde van de zending.

Registratie Europese bedrijven

Vanaf 1 januari 2017 is REX-registratie ook mogelijk voor bedrijven in EU-landen. Bijvoorbeeld omdat u gebruikmaakt van de regeling Donor Country Content. Of omdat u goederen uit ontwikkelingslanden doorvoert naar Zwitserland of Noorwegen (en in de toekomst ook Turkije).

Bewerking van EU-producten

In ontwikkelingslanden kunt u goederen produceren of bewerken uit grondstoffen en productonderdelen uit de EU. Gebruikt u daarbij de Donor Country Content regeling, dan kunt u zich in de REX registreren. Tot het moment van registratie kunt u gebruikmaken van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1. Is de waarde van de exportzending lager dan € 6.000,-, dan kunt u de factuurverklaring (die u voorheen moest toepassen) direct vervangen door een Attest van Oorsprong.

Doorvoer van goederen

Besluit u goederen, van preferentiële oorsprong uit de ontwikkelingslanden, niet in te voeren in de EU, maar onder douanetoezicht door te voeren naar afnemers in Zwitserland en Noorwegen (en op termijn Turkije)? In dat geval kunt u een vervangend Attest van Oorsprong opmaken. Hiermee kunnen ook de afnemers uit die landen in aanmerking komen voor verlaging van invoerrecht.

Meer informatie

Meer informatie zoals noodzaak van registratie, de registratieprocedure en de tekst van het Attest van Oorsprong vindt u op de website van de Douane.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.