Bescherming van uw intellectueel eigendom

Deze informatie is geplaatst door Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U kunt uw product, dienst of merk vastleggen en beschermen met intellectuele-eigendomsrechten. Dan mag een ander niet zomaar hetzelfde product maken, dezelfde dienst leveren of dezelfde merknaam gebruiken.

Wat is intellectueel eigendom?

Intellectueel eigendom (IE) is de verzamelnaam voor rechten die uitgewerkte nieuwe ideeën en concepten beschermen. Bijvoorbeeld: muziek, merken, bedrijfsnamen, uitvindingen, productontwerpen, technieken, games, software, teksten en foto’s.

Welk IE-rechten zijn er?

U kunt uw product of dienst met meerdere intellectuele-eigendomsrechten beschermen. Sommige rechten ontstaan automatisch, andere rechten moet u registreren of vastleggen.

1. Rechten die u moet registreren

  • Merkrecht beschermt de naam of het logo van uw bedrijf, product of dienst.
  • Octrooirecht (ook wel patentrecht) beschermt een technische uitvinding.
  • Modelrecht beschermt een design of ontwerp.
  • Kwekersrecht beschermt nieuw ontwikkelde plantenrassen.

Ontvang een deel van uw aanvraagkosten terug

Gaat u uw merk of model registreren? Dan kunt u met de IE-voucher maximaal 50% van de aanvraagkosten terugkrijgen. Lees meer over de voorwaarden en het aanvragen van de IE-voucher.

2. Rechten die u automatisch heeft (maar die u soms wel moet aanvragen)

3. Andere beschermingsvormen

  • In het i-DEPOT legt u uw idee wettelijk vast met een datumstempel.
  • In een geheimhoudingsovereenkomst (Non Disclosure Agreement, NDA) spreekt u met uw samenwerkingspartners af onder welke voorwaarden u uw ideeën deelt.
  • De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) beschermt uw bedrijfsgeheimen.
  • Streekproducten zijn Europees beschermd door de aanduidingen Bescherming Oorsprongsbenaming (BOB), Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) en Gegarandeerde Traditionele Specialist (GTS). 

Hoe beschermt u uw product, dienst of uitvinding?

Wat zijn de kosten van IE-rechten?

Met de Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom berekent u snel en makkelijk de kosten van een octrooi, merk of model.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.