CO2-uitstoot verminderen als ondernemer

Deze informatie is geplaatst door KVK

U kunt uw CO2-uitstoot verminderen op het gebied van vervoer, uw bedrijfspand en uw bedrijfsvoering.

Hoe vermindert u CO2-uitstoot als ondernemer?

Nederland moet voor 2030 de uitstoot van het broeikasgas CO2 terugdringen. Om dit doel te bereiken, heeft de overheid afspraken gemaakt met bedrijven en maatschappelijke organisaties. De afspraken staan in het Klimaatakkoord. U kunt meehelpen de CO2-uitstoot te verminderen, bijvoorbeeld door actie te ondernemen op:

  • hoe u en uw personeel reizen (duurzame mobiliteit)
  • uw bedrijfspand of bedrijfshuisvesting
  • uw bedrijfsvoering

Regelhulp CO2-uitstoot verminderen voor mkb

Met de regelhulp MKB Klimaatwerk checkt u welke maatregelen uit het Klimaatakkoord u kunt nemen om de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen te verminderen. U krijgt hierbij ook advies over financiële steun van de overheid.

Duurzame mobiliteit (vervoer)

Bijna de helft van alle wegkilometers heeft te maken met zakelijk reizen. Duurzamer reizen helpt om de CO2-uitstoot te verminderen. U kunt meehelpen door te kiezen voor een duurzame manier waarop uw werknemers reizen.

Duurzaam bedrijfspand

Uw bedrijfspand energiezuinig maken zorgt voor minder CO2-uitstoot en lagere energiekosten. Dit doet u door energie te besparen. Of door te kiezen voor bijvoorbeeld alternatieve energie om uw bedrijfspand te verwarmen.

Energie besparen

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om maatregelen te nemen voor energiebesparing. Ook moet u rapporteren welke maatregelen u heeft genomen.

Energielabel

Is uw kantoor groter dan 100 m2? Dan moet dit vanaf 2023 minimaal Energielabel C hebben. Maak uw kantoor dus energiezuinig voor 2023. De overheid ondersteunt u hierbij met advies en subsidies.

Alternatieve energie

De overheid stimuleert het gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals bodemenergie en aardwarmte (geothermie). Dat biedt uw bedrijf kansen om van het gas af te gaan.

Duurzame bedrijfsvoering

Met een duurzame bedrijfsvoering kunt u CO2-uitstoot verminderen en kosten besparen. Bedenk welke duurzame onderwerpen voor u belangrijk zijn.

Duurzaam inkopen

Bij inkoopbeslissingen kijkt u onder meer naar de prijs, kwaliteit en levertijd van een product. Bij duurzaam inkopen let u ook op sociale en milieuaspecten.

Productie

Door u te houden aan de milieuregels vermindert u de CO2-uitstoot bij uw productie. Bekijk daarnaast de mogelijkheden van circulair ondernemen.

Afval

Als u uw afval scheidt, kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. In de Afvalwijzer voor bedrijven ziet u welk afval u verplicht moet scheiden.

Subsidies voor energiebesparing

De overheid ondersteunt ondernemers bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Hier zijn verschillende financiële en fiscale regelingen voor.

Verlagen CO2-uitstoot grote bedrijven

Heeft uw bedrijf meer dan 100 werknemers? Dan moet u vanaf 2023 de CO2-uitstoot melden van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van uw medewerkers. Is de uitstoot te hoog? Dan moet u actie ondernemen om die te verlagen. Bijvoorbeeld door uw werknemers vaker te laten reizen met de fiets, het ov of milieuvriendelijke auto’s.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hierbij houdt u rekening met mens, maatschappij en milieu. Belangrijke MVO-thema's zijn afval verminderen, circulair ondernemen en de energietransitie. Er zijn diverse richtlijnen en stappenplannen voor MVO.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.