Douane

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst

Importeert u goederen uit een land buiten de Europese Unie (EU)? Of exporteert u goederen naar een land buiten de EU? Dan krijgt u te maken met de Douane. Goederen die u importeert of exporteert, moet u aangeven bij de Douane. U betaalt dan meestal invoerrechten. Daarvoor moet u aangifte doen bij de Douane. Ook beoordeelt de Douane of er nog andere douanevoorschriften van toepassing zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM).

Wat heeft u nodig bij de Douane?

 • EORI-nummer

Als u te maken heeft met de Douane, heeft u een EORI-nummer nodig. Het EORI-nummer is een identificatienummer voor het uitwisselen van de gegevens met de Douane. EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification.

 • AEO-status (niet verplicht)

Met een AEO-status (Authorised Economic Operator-status) krijgt u voordelen in het internationale handelsverkeer. Uw goederen komen bijvoorbeeld makkelijker door de douanecontrole of worden minder vaak gecontroleerd. U kunt een AEO-status gratis aanvragen bij de Douane.

Hoe bepaalt u de invoer- of uitvoerheffing?

De belasting betaalt u over de douanewaarde van de goederen die u invoert. De douanewaarde is gebaseerd op de verkoop die plaatsvond onmiddellijk voordat de goederen het douanegebied van de Europese Unie (EU) zijn binnengebracht.

De douanewaarde van goederen is in alle EU-landen gelijk. De andere belastingen bij invoer (bijvoorbeeld btw (omzetbelasting) of accijnzen) kunnen per EU-land verschillen. Of u goederen invoert in Nederland of in Duitsland: u betaalt dus overal dezelfde invoerrechten. Hoe hoog de invoerrechten zijn, hangt af van de producten die u invoert en het land waar de goederen vandaan komen. In het Gebruikstarief staan alle tarieven genoemd. Er is een toelichting voor het gebruik van het Gebruikstarief.

Goederencode

Voor uw douane-aangifte heeft u de goederencode nodig waaronder de goederen in de douanenomenclatuur zijn ingedeeld. Met die code kan de Douane beoordelen of u de juiste invoerbelasting betaalt en of u het goede btw-tarief betaalt. De Douane gebruikt de goederencode ook om te kijken of er handels- of landbouweconomische maatregelen gelden voor uw goederen. Bijvoorbeeld of een invoervergunning nodig is.

Voor de aangifte van goederen gebruiken alle EU-landen dezelfde goederencodes. De goederencode vindt u in het Gebruikstarief. Daar vindt u ook:

 • een omschrijving van de goederen
 • de rechten en/of andere belastingen bij invoer die u moet betalen
 • eventuele bijzondere verplichtingen waar u bij de invoer rekening mee moet houden

De importeur doet aangifte

De aangifte ten invoer komt normaal gesproken voor rekening en risico van de importeur, meestal de koper van de goederen. Tenzij u de Incoterm DDP (Delivery Duty Paid) heeft afgesproken met degene van wie u de goederen heeft gekocht (zie ook ICC Incoterms® 2010). Dan is de verkoper verantwoordelijk voor de douaneformaliteiten zoals de aangifte, de invoerrechten en de btw van het land waar de goederen heen gaan. Het is verstandig als u checkt of u aan de voorwaarden kunt voldoen, voordat u de afspraken vastlegt in een overeenkomst met uw klant.

Tips

 • Bepaal van tevoren welke documenten er nodig zijn voor de invoer in het land van bestemming.
 • Bepaal ook of u aan alle voorwaarden voor de invoer kunt voldoen. Twijfelt u? Neemt u dan contact op met KVK.

Aangifte bij export

Als u goederen uitvoert, moet u ook aangifte doen bij de Douane. Dat heet de 'aangifte ten uitvoer'. Meer informatie over de procedure vindt u op de website van de Douane.

Digitaal aangifte doen bij de Douane

Bij de Douane doet u digitaal aangifte. Heeft u weinig ervaring met aangifte doen bij de Douane? Dan kunt u de douane-aangifte ook uitbesteden aan een vervoerder of een douane-expediteur.

Als u digitaal aangifte wilt doen, neem dan eerst contact op met de Nationale Helpdesk Douane. Zij helpen u op weg met een informatie- en aanmeldingspakket. Om digitaal aangifte te kunnen doen, heeft u het volgende nodig:

 • een geschikt softwarepakket
 • een abonnement op een netwerkdienst (afhankelijk van het type softwarepakket dat u heeft)
 • een Registratie elektronisch berichtenverkeer van de Douane. Deze registratie maakt het mogelijk om digitaal aangifte te doen.

De kosten van digitaal aangeven zijn afhankelijk van uw softwarepakket, het soort aangifte en hoeveel aangiften u doet.

Welke registraties u nodig heeft, hangt af van uw situatie en het soort aangifte dat u doet. 

Wilt u aangifte doen voor een douaneregeling waarvoor een vergunning nodig is? Dan moet u (de aangever) voor het gebruik van die regeling een aparte vergunning hebben.

Testen met proefaangifte

Heeft u de registratie? Is de software geïnstalleerd? En heeft u eventueel een abonnement genomen op een netwerkdienst? Dan kunt u testen met een proefaangifte. U stuurt deze proefaangifte naar de Douane. Als u bericht krijgt dat alles goed werkt, kunt u digitaal aangifte gaan doen bij de Douane.

Vrijstelling van invoerrechten

Soms hoeft u minder of helemaal geen invoerrechten te betalen, namelijk als:

 • Uw product is gemaakt in een land waarmee de EU een handelsverdrag heeft en u daar een oorsprongsformulier voor heeft, zoals het formulier EUR-1 of EUR-MED, Certificaat van Oorsprong, Form A of ATR.
 • U een grondstof of halffabricaat importeert waarvan een tekort bestaat in de EU. Dan geldt een tariefcontingent of een tariefschorsing.

Regels voor exporteurs

Bent u exporteur en wilt u weten welk tarief van invoerrechten geldt voor uw buitenlandse klant? Raadpleeg dan de portal Access2Markets van de Europese Unie. Bekijk voor meer informatie de handleiding en de Engelstalige video over het gebruik van Access2Markets.

Handel binnen de EU

Verkoopt u goederen aan een klant in een ander EU-land? Of koopt u goederen in bij een leverancier in een ander EU-land? U hoeft dan geen aangifte bij de Douane te doen. U hoeft ook geen invoerrechten te betalen. Meer informatie over belastingen en aangifte doen bij internationale handel binnen de EU vindt u bij 'Goederen importeren uit een EU-land' en 'Goederen exporteren binnen de EU'. Voor sommige producten, zoals sterke drank of tabak, betaalt u accijns. Voor andere goederen, zoals bijvoorbeeld vruchtensappen, betaalt u verbruiksbelasting. Bij de handel in die goederen heeft u ook binnen de EU een EORI-nummer nodig.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met een van de Douane-telefoonnummers voor bedrijven.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met BelastingTelefoon Douane

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.