EUR1 en EUR-MED toelichting

Deze informatie is geplaatst door KVK

De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen handelsakkoorden afgesloten. Hierdoor kan bij wederzijds invoer van goederen korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Voorwaarde is dat de goederen van 'preferentiële oorsprong' zijn volgens regels van het oorsprongsprotocol.

Als bewijsstuk van deze preferentiële oorsprong kunt u een EUR.1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Deze documenten zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan kan u of uw afnemer veel voordeel opleveren. Zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

Wanneer gebruikt u een EUR.MED?

Een EUR-MED certificaat is een variant op het EUR.1 en is alleen geldig als u handelt met landen waarvoor de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst geldt. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat grondstoffen en producten van preferentiële oorsprong uit deze landen meetellen voor de oorsprongsbepaling (de zogenaamde cumulatie). Een EUR-MED gebruikt u in plaats van een EUR.1 en biedt meer mogelijkheden bij re-export naar een ander partnerland binnen deze landengroep.

Wat heeft u nodig om een EUR.1 of EUR-MED aan te vragen?

Als exporteur of expediteur moet u een certificaat EUR.1 of EUR-MED aanvragen bij de KvK in uw regio. Dit kan zowel digitaal als via de reguliere post. U kunt een EUR.1 of EUR-MED certificaat aanvragen als u producent, handelaar of expediteur bent. U moet altijd met bewijsstukken de preferentiële oorsprong aantonen. Welke bewijsstukken dit zijn, hangt af van uw hoedanigheid als exporteur:

  • Producent: u moet voldoen aan de voorwaarde die vastgelegd is in de overeenkomst met het exportland. Neem contact op met uw KvK. Zij kunnen de voorwaarde toelichten en u informeren over de benodigde bewijsstukken. Zorg dat u de juiste goederencode van uw product weet. Deze goederencode is te achterhalen via de Douane of het CBS.
  • Handelaar: vraag bij uw leverancier een 'leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong 2015/2447' op. Ook de inkoop- en verkoopfactuur moet u kunnen tonen aan de KvK.
  • Expediteur: de bewijslast is gelijk aan de producent of de handelaar voor wie u de zending afhandelt. Zorg ook voor een machtiging van uw opdrachtgever.

Meer informatie over EUR.1 en EUR-MED leest u op KVK.nl.

Alternatieven voor een EUR.1-certificaat

In een aantal gevallen kunt u zonder EUR.1 verklaring ook in aanmerking komen voor verlaging of vrijstelling van invoerrechten. Voorbeelden zijn de

Bindende oorsprongsinlichting (BOI)

Een Bindende Oorsprongs Inlichting (BOI) is een officiële schriftelijke uitspraak waarin staat welke oorsprong aan een product wordt toegekend op basis van het productieproces. Er kunnen BOI’s worden afgegeven voor zowel preferentiële oorsprong (zowel bij invoer en bij uitvoer) als niet-preferentiële oorsprong (alleen bij invoer). Een BOI is geldig in alle EU lidstaten.

Let op: een BOI vervangt niet de oorsprongsdocumenten. Oorsprong is vaak bepalend voor de hoogte van het invoerrecht en andere handelsmaatregelen zoals antidumpheffing en invoerbepalingen.

Meer informatie over BOI’s vindt u op de website van de Belastingdienst.

Handige link

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.