Fintechbedrijf registreren en vergunningen aanvragen

Deze informatie is geplaatst door KVK | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) | Ministerie van Financiën

Heeft u een fintechbedrijf? Zoals een beleggingsapp of cryptobroker? Dan moet u zich houden aan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en andere regels. Lees wat dit voor u betekent. En hoe de overheid Nederlandse fintechs ondersteunt.

Wat is fintech?

Werkt u in de financiële dienstverlening? En maakt u gebruik van nieuwe technologieën? Dan werkt u in de fintech. Fintech is een samenstelling van financial en technology. De fintech-sector in Nederland groeit snel: van 200 bedrijven in 2016 naar zo’n 635 in 2019. De meeste fintechs zijn actief in:

  • online betalingsverkeer
  • financiële software
  • zakelijke kredietverlening

Registreren of vergunning aanvragen

Mogelijk heeft u een vergunning of registratie nodig om te handelen in financiële producten of financiële diensten te verlenen. Dit is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). U vraagt een vergunning aan of registreert zich bij De Nederlandsche Bank of de Autoriteit Financiële Markten.

Levert u verschillende financiële diensten of producten? Dan kan het zijn dat u meerdere registraties en vergunningen nodig heeft. Er zijn aparte vergunningen voor verschillende financiële sectoren, zoals kredietinstellingen, beleggingsinstellingen, verzekeraars, betaalinstellingen en cryptobedrijven.

PSD2-vergunning aanvragen voor online betaaldiensten

Verleent u online betaaldiensten? Of biedt u producten of diensten aan waarvoor u toegang of inzage nodig heeft in betaalrekeningen van klanten? Zoals een digitaal huishoudboekje. Dan heeft u een extra vergunning nodig, de Payment Service Directive 2 (PSD2). PSD2 is een is een Europese richtlijn voor digitale betaaldiensten. Door de PSD2 kunnen rekeninghouders zelf bepalen wie er toegang heeft tot hun betaalrekening. Voorheen had alleen de eigen bank toegang. Een PSD2-vergunning vraagt u aan bij De Nederlandse Bank (DNB).

Lees meer over een vergunning voor PSD2 aanvragen.

Meer informatie over vergunningen

Op de websites van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kunt u per doelgroep meer informatie vinden over de verschillende vergunningen en registraties, en voor welke activiteiten u een vergunning of registratie nodig heeft.

Vragen over een innovatief financieel product?

Heeft u een idee voor een nieuw financieel product en wilt u meer informatie over toezicht en regelgeving? Bij de InnovationHub kunt u uw ideeën bespreken. De InnovationHub is een initiatief van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) beschermt de privacy van uw klanten. Deze Europese wet regelt dat u zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. U mag persoonsgegevens bijvoorbeeld niet langer bewaren dan nodig.

Lees hoe u aan de AVG voldoet.

Ga witwassen tegen

De overheid bestrijdt witwassen van geld en financieren van terrorisme door criminelen. Als financiële dienstverlener moet u hieraan meewerken. Dit is geregeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

U bent verplicht om:

Naleven Sanctiewet

U bent verplicht om sancties na te leven die zijn opgelegd tegen specifieke personen, bedrijven of organisaties. De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en Nederland proberen met deze sancties de internationale vrede, veiligheid en recht te beschermen, bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme. Dit kan betekenen dat u bijvoorbeeld geen financiële diensten meer aan een persoon of bedrijf mag verlenen. Of dat u tegoeden moet bevriezen in opdracht van een toezichthouder. U moet zelf nagaan of aan uw klant een sanctie is opgelegd.

Lees meer over het naleven van de Sanctiewet.

Relevante organisaties

Uitbreiden naar het buitenland?

Het Innovatie Attaché Netwerk (IA-Netwerk) helpt bedrijven met het signaleren van kansen voor innovatie in het buitenland. Ze zijn beschikbaar voor start-ups en scale-ups en bieden ondersteuning in onder andere samenwerkingen met buitenlandse partijen en belangenbehartiging. Kijk voor meer informatie over het Innovatie Attaché Netwerk op RVO.nl.

Contact met het ministerie van Financiën

De overheid wil de positie van de fintech-sector in Nederland versterken. Heeft u vragen of wilt u in contact komen met het ministerie van Financiën hierover? Stuur een mail naar fintech@minfin.nl.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.