Internationaal MVO

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als u internationaal maatschappelijk verantwoord onderneemt (IMVO), dan houdt u rekening met de effecten van uw bedrijf op mens, milieu en maatschappij. Denk aan arbeidsomstandigheden, milieu, mensenrechten en corruptie. Dit kan ook uw bedrijf veel opleveren, zoals een sterke reputatie. Daarnaast is het een belangrijke voorwaarde voor overheidsfinanciering. In de OESO-richtlijnen staat wat de Nederlandse overheid en 48 andere landen van u verwachten op het gebied van IMVO.

Maak uw bedrijf klaar voor IMVO

Bent u als ondernemer internationaal actief of bevinden uw zakelijke relaties zich in het buitenland? Dan verwacht de overheid dat u de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen als basis gebruikt voor uw MVO-beleid en dat u hierover rapporteert. Dat betekent dat u de OESO-richtlijnen noemt in een (maatschappelijk) jaarverslag of een ander openbaar document. Bijvoorbeeld in een verklaring op uw website.

90%-doelstelling voor grote bedrijven in Nederland

Het kabinet heeft de ambitie dat 90% van de grote bedrijven in Nederland in 2023 de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft. U heeft een brief ontvangen als u binnen de categorie 'grote bedrijven' valt. Dat is het geval voor bedrijven met meer dan 500 medewerkers en:

  • totale activa meer dan 20 miljoen euro

OF

  • netto-omzet meer dan 40 miljoen euro

De overheid voert om het jaar metingen uit om te controleren welke bedrijven de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijven. In maart 2020 bracht de overheid een tussenmeting uit over hoeveel bedrijven voldeden aan de doelstelling. Wat blijkt is dat 35% van de grote bedrijven de OESO-richtlijnen onderschrijft. In het resterende deel van 2020 zet de overheid een campagne op om de overige 65% van de bedrijven op weg te helpen met het onderschrijven van de OESO-richtlijnen.

Blijkt uit de meting dat uw bedrijf de OESO-richtlijnen nog niet onderschrijft? Dan gaat de overheid het gesprek aan en biedt u mogelijk extra hulpmiddelen. Lees meer informatie over de campagne Start met OESO-richtlijnen.

Voorbeeld voor IMVO

Van grote bedrijven kan meer worden verwacht dan van het mkb. Het kabinet verwacht dat alle grote bedrijven die in het buitenland actief zijn de OESO-richtlijnen actief toepassen in hun MVO-beleid. Door hun bedrijfsomvang heeft deze groep impact in hun sector en productieketen. En zij kunnen andere bedrijven laten zien hoe zij de OESO-richtlijnen toepassen. Ook voor het internationaal actieve mkb geldt dat de OESO-richtlijnen de basis horen te vormen voor hun handelswijze in het buitenland.

MVO als voorwaarde voor overheidsfinanciering

Wilt u in aanmerking komen voor subsidies en leningen van de overheid voor internationaal ondernemen of deelnemen aan handelsmissies, dan moet u laten zien dat u de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft. Blijkt dat uw bedrijf is verbonden met misstanden in uw keten? En had u deze misstanden kunnen voorkomen of aanpakken? Dan loopt u ook het risico op reputatieschade. En in sommige gevallen wettelijke aansprakelijkheid. Ontdek in deze video welke rol MVO speelt in de projecten van RVO.

Bekijk de subsidies van de overheid


Benieuwd naar welke subsidies er zijn? Check dan de Subsidiewijzer.

Sluit u aan bij een IMVO-convenant

Als u zakendoet in het buitenland, verwacht de overheid dat u dit maatschappelijk verantwoord doet. Dat u negatieve risico's in kaart brengt en aanpakt of voorkomt. Om risico's aan te pakken die bedrijven niet alleen kunnen oplossen, maken bedrijfssectoren samen met maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid afspraken in IMVO-convenanten om deze problemen te voorkomen. Er zijn bijvoorbeeld afspraken voor de sectoren kleding en textiel, banken, voedingsmiddelen en metaal. U kunt zich bij een IMVO-convenant aansluiten via imvoconvenanten.nl.

Regelhulp financiering en verzekeringen voor internationaal ondernemen

Heeft u plannen om te gaan exporteren, te gaan investeren of uit te breiden in het buitenland? Dan kan het lastig zijn om aan financiering te komen. Met deze Regelhulp krijgt u een goed idee of u in aanmerking komt voor internationale financiering of exportverzekering van de Rijksoverheid.

Gebruik tools voor internationaal MVO 

Naast de OESO-richtlijnen, kunnen deze hulpmiddelen u helpen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen in het buitenland:

Zet in op de 5 voordelen van MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen goed voor mens, milieu en maatschappij. Het kan uw bedrijf ook veel opleveren:

  1. Een sterke reputatie. En dus ook een groter bestaansrecht.
  2. Loyale klanten. Als ‘groen’ bedrijf vergroot u de kans dat klanten met u willen en blijven werken.
  3. Gemotiveerde en trotse werknemers.
  4. Kostenbesparing. Denk aan verlagen van het energieverbruik.
  5. Innovatie en marktkansen. De vraag naar duurzame producten en diensten neemt steeds meer toe.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.