Juridische zaken bij internationaal ondernemen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | KVK

Leg afspraken met uw buitenlandse klant of leverancier goed vast. Dat kan bijvoorbeeld in een contract of offerte. En in algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden. De rechten en plichten zijn dan voor iedereen duidelijk. Ook kunt u bij internationaal ondernemen te maken krijgen met regels rond bijvoorbeeld privacy, productveiligheid en intellectueel eigendom.

Een internationale offerte maken

Als u producten gaat kopen of verkopen, krijgt of maakt u vaak eerst een offerte. In een offerte staat bijvoorbeeld informatie over:

  • de producten
  • de prijs
  • het vervoer
  • hoe u of uw klant moet betalen

Als u of uw klant akkoord gaat met de offerte en een handtekening zet, is er een overeenkomst.

Lees meer over een internationale offerte en wat erin moet staan op KVK.nl.

Afspraken vastleggen in een contract

In een contract legt u de afspraken met uw buitenlandse klant of leverancier vast. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheid en het risico bij vervoer. Met een contract maakt u duidelijk wat de rechten en plichten zijn van u en uw zakenpartner. Dat helpt conflicten te voorkomen. En risico’s te verkleinen.

Bekijk waarmee u te maken krijgt bij een contract. En lees hoe u uw buitenlandse zakenpartner controleert, bijvoorbeeld of deze eerlijk zakendoet.

Wat staat in een internationaal contract?

In een internationaal contract zet u onder andere:

  • de beschrijving van uw product of dienst
  • de prijs
  • dat de klant akkoord gaat met het aanbod
  • welk recht geldt
  • welke rechter mag oordelen als er een probleem (geschil) ontstaat. Dat kan per land verschillen.

Vraag advies aan een jurist voor de precieze inhoud van uw contract.

Contract met handelsagent of distribiteur

Afspraken die u met een handelsagent maakt, legt u vast in een agentuurcontract. Afspraken met een distribiteur zet u in een distributiecontract.

Spreek leveringsvoorwaarden af voor het transport

Maak afspraken met uw zakenpartner over het transport van de goederen. Dit doet u met de internationale leveringsvoorwaarden ICC Incoterms®. Zo weet u wie verantwoordelijk is voor het regelen en betalen van het vervoer. En bij wie het risico tijdens het transport ligt. Zet de Incoterms® ook in uw contract.

Stel algemene voorwaarden op

Wilt u dat voor al uw offertes en contracten dezelfde regels gelden? Stel dan algemene voorwaarden op. Dit zijn uw voorwaarden die standaard gelden voor bijvoorbeeld betaling, levertijd en garantie. Check of uw algemene voorwaarden ook geldig zijn voor de verkoop van uw product of dienst in het andere land. En zorg voor een vertaling ervan. Stuur uw algemene voorwaarden mee met uw offerte en contract. En verwijs ernaar in deze documenten.

Bescherm uw merk

Voert u producten in die u onder private label laat maken? Registreer uw merk dan. Zo voorkomt u dat anderen uw merknaam misbruiken. Private label betekent dat een ander bedrijf de producten maakt en u ze onder uw eigen merknaam op de markt brengt. Verkoopt u uw producten in het buitenland? Dan kunt u de merknaam van uw eigen product internationaal beschermen.

Producteisen en productaansprakelijkheid

Bekijk de producteisen bij export en import. Ook als u keuringscertificaten heeft. Als er iets mis is met de producten die u op de markt brengt, bent u aansprakelijk (verantwoordelijk) voor de schade die daardoor ontstaat. U kunt dan te maken krijgen met financiële claims. Deze productaansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs. Niet voor handelsagenten.

Bewaak uw intellectueel eigendom bij export

Brengt u een nieuw of uniek product op een buitenlandse markt? Om te zorgen dat anderen dat niet mogen namaken, kunt u uw intellectueel eigendom beschermen als u uw product exporteert.

Houd u aan de privacywet AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywet die regelt hoe u moet omgaan met persoonsgegevens. Lees hoe u voldoet aan de regels van de AVG.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.