Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO)

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) let u op de gevolgen van uw acties op mens, milieu en samenleving. Lees meer.

Met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) let u op de gevolgen van uw acties op mens, milieu en samenleving. U zorgt ervoor dat u met uw bedrijf geen negatieve invloed heeft op uw omgeving. En u probeert bij te dragen aan oplossingen voor problemen als slechte werkomstandigheden, milieuvervuiling en armoede. Als u internationaal zakendoet, verwacht de Nederlandse overheid dat u de OESO-richtlijnen volgt.

Voorbeelden van MVO zijn:

MVO heeft voordelen voor uw bedrijf, maar voor iedere onderneming zijn de MVO-activiteiten anders. Dit heeft te maken met uw sector, bedrijfsgrootte, bedrijfscultuur en strategie.

OESO-richtlijnen voor MVO

Doet u zaken in het buitenland? Dan verwacht de Nederlandse overheid van u dat u de OESO-richtlijnen volgt. De OESO-richtlijnen zijn internationaal erkende gedragsregels die u helpen goed om te gaan met het milieu en zaken als mensenrechten, kinderarbeid en corruptie. De OESO-richtlijn over corruptie is de enige richtlijn die niet vrijwillig is. Corruptie is strafbaar in Nederland, ook als de corrupte handelingen in het buitenland gebeuren.

De MVO-landeninformatie geeft u praktische tips voor verantwoord zakendoen op buitenlandse markten. Kijk voor informatie en advies ook bij het IMVO-steunpunt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nationaal Contact Punt OESO-richtlijnen (NCP)

Het Nederlands Nationaal Contact Punt (NCP) helpt u met de OESO-richtlijnen. U kunt ook bij het NCP melden dat u een meningsverschil heeft over het gebruik van de OESO-richtlijnen. Het NCP kan dan bemiddelen.

Afspraken voor MVO

Veel overheden en maatschappelijke organisaties verwachten dat bedrijven respect hebben voor mens en milieu. De Nederlandse overheid stelt MVO-eisen aan bedrijven bij wie zij inkoopt.

De overheid heeft ook met een aantal Nederlandse bedrijfssectoren en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. In IMVO-convenanten staat dat zij samenwerken om misstanden aan te pakken.

Subsidies en MVO

Wilt u subsidies en leningen van de Nederlandse overheid gebruiken voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan moet u zich aan de regels voor MVO houden. U moet laten zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt volgens de OESO-richtlijnen.

MVO bewijzen

Wilt u laten zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt? Dat kan bijvoorbeeld met:

  • een label, bijvoorbeeld een keurmerk of een beeldmerk
  • een prestatievergelijking, u laat zien hoe goed u het doet in uw regio/sector
  • een zelfverklaring, u of uw personeel verklaart zelf wat u aan MVO doet en u kunt dat onderbouwen
  • een duurzaamheidsverslag, u rapporteert uw MVO-activiteiten
  • publiciteit over uw MVO-activiteiten

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.