Redenen voor ontslag

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wilt u een werknemer ontslaan? Dat mag vaak alleen met een goede reden. Uw werknemer mag wél zonder reden ontslag nemen. Soms mag u de werknemer helemaal niet ontslaan. Houd bij ontslag rekening met een transitievergoeding. 

Wat zijn geldige redenen voor ontslag?

In deze situaties mag u een werknemer ontslaan:

Lees meer over de ontslagredenen en waar u rekening mee moet houden op Rijksoverheid.nl.

Werknemer zonder reden ontslaan

U mag uw werknemer zonder extra reden ontslaan als:

 • uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt of de pensioenleeftijd die in de cao of het arbeidscontract staat
 • u uw werknemer tijdens zijn proeftijd ontslaat

Wanneer mag u uw werknemer niet ontslaan?

U mag uw werknemer niet ontslaan:

 • in de eerste 2 jaar dat uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt is
 • als u tijdens de ziekte te weinig aan de re-integratie van uw werknemer heeft gedaan
 • tijdens een zwangerschap, het bevallingsverlof en de eerste 6 weken daarna
 • in de eerste 6 weken na arbeidsongeschiktheid door een zwangerschap of bevalling
 • omdat uw werknemer ouderschapsverlof wil opnemen
 • als uw werknemer lid is van de ondernemingsraad, vaste commissie van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging
 • als uw werknemer de dienstplicht moet vervullen in het land van herkomst
 • als uw werknemer arbodeskundige is
 • omdat uw werknemer lid is van een vakbond
 • omdat uw werknemer lid is van een politieke organisatie
 • op basis van godsdienst, afkomst, geslacht, leeftijd of handicap (discriminatie)
 • als uw werknemer weigert op zondag te werken
 • als uw bedrijf wordt overgenomen
 • als uw werknemer een functionaris gegevensbescherming is en de uitvoering van zijn taken de reden voor ontslag is

Ontslagprocedures en opzegtermijn werknemer

Gaat u uw werknemer ontslaan? Dan moet u zich aan de ontslagprocedures houden. Denk bijvoorbeeld aan de opzegtermijn. De opzegtermijn hangt af van de duur van het contract. Heeft uw werknemer een vast contract? Dan is de opzegtermijn 1 maand. Uw werknemer moet 1 maand van tevoren het contract opzeggen. U kunt andere afspraken maken met uw werknemer. 

Heeft uw werknemer een contract voor bepaalde tijd? Bijvoorbeeld voor 1 jaar of 6 maanden? Dan eindigt het contract op de afgesproken einddatum. U kunt afspreken dat uw werknemer eerder kan opzeggen. Deze afspraak moet in het contract staan.

Welke route u volgt, kan verschillen. Het hangt er bijvoorbeeld van af of uw werknemer akkoord gaat met het ontslag.

Lees meer over ontslagprocedures.

Uw werknemer neemt zelf ontslag

Een werknemer hoeft geen reden te hebben om ontslag te nemen. Neemt uw werknemer zelf ontslag, dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Vertrekt uw werknemer door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uzelf? En is hierdoor een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan? Dan heeft uw werknemer wel recht op een transitievergoeding (ook wel ontslagvergoeding).

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.