Stappenplan administratie onderhouden

Deze informatie is geplaatst door KVK | Belastingdienst

Met een goede administratie heeft u inzicht in de financiële positie van uw bedrijf. En als u gebruik wil maken van fiscale voordelen moet u aan het urencriterium voldoen. U kunt de werkzaamheden voor uw administratie zelf doen, maar ook uitbesteden. Lees op deze pagina 5 stappen die u helpen bij het onderhouden van uw administratie.

1. Voldoe aan de eisen voor uw administratie

Alle gegevens over uw bedrijf op papier of in digitale vorm, horen bij uw administratie. Voorbeelden hiervan zijn:

 • kasadministratie (ook kladaantekeningen) en kassabonnen
 • financiële aantekeningen, zoals het inkoop- en verkoopboek
 • tussentijds gemaakte controleberekeningen
 • ontvangen facturen en kopieën van verzonden facturen
 • bankafschriften
 • contracten, overeenkomsten en andere afspraken
 • agenda's en afsprakenboeken
 • correspondentie
 • software en databestanden

2. Bewaar uw administratie 7 jaar

U bent verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. U kunt met de Belastingdienst afspraken maken over kortere bewaartermijnen. Wat u in ieder geval 7 jaar moet bewaren:

 • debiteuren- en crediteurenadministratie: openstaande facturen van uw klanten en leveranciers
 • in- en verkoopadministratie: alle inkoop- en verkoopfacturen
 • grootboekadministratie: alle financiële transacties, zoals ontvangen betalingen
 • voorraadadministratie: alle voorraden en de waarde hiervan (als u goederen inkoopt en verkoopt)
 • kasadministratie: alle kassabonnen en kwitanties van producten die u contant gekocht of verkocht heeft

Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld uw bedrijfspand, opslag en grond.

3. Maak afspraken over hoe u uw administratie bewaart

U kunt afspreken met de Belastingdienst in welke vorm u uw administratie bewaart (digitaal of op papier). En hoe gedetailleerd (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa). Deze afspraken legt de Belastingdienst schriftelijk vast.

4. Let op het urencriterium

Een urenadministratie bijhouden is niet verplicht. Maar als u in aanmerking wilt komen voor fiscale voordelen, dan moet u dit kunnen bewijzen aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld  voor de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. U moet dan aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat u aan het urencriterium voldoet:

 • U besteedt per kalenderjaar 1.225 uur of meer aan uw bedrijf. Oók wanneer u in de loop van het jaar start of stopt met uw bedrijf.
 • U besteedt meer tijd aan uw bedrijf dan aan ander werk. Bijvoorbeeld als u ook in loondienst werkt. Was u de laatste 5 jaar één of meer jaren geen ondernemer? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Coronacrisis: versoepeling urencriterium 2021

Door de coronacrisis kunt u in 2021 misschien niet voldoen aan het urencriterium. U loopt dan aftrekposten mis. De Belastingdienst heeft daarom het urencriterium versoepeld tot 1 juli 2021. Van 1 januari tot 1 juli mag u 24 uur per week rekenen. Ook als u dit in werkelijkheid niet gehaald heeft. U gaat vanaf 1 juli weer uit van uw gewerkte uren. Lees meer over de versoepeling van het urencriterium bij de Belastingdienst.

5. Zelf doen of uitbesteden?

U kunt zelf uw administratie beheren, of uitbesteden aan een boekhouder of accountant.

Verschil accountant en boekhouder

Een accountant werkt meestal voor grote(re) bedrijven, maar ook voor kleinere mkb bedrijven en zzp’ers. Een accountant is verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en valt onder het tuchtrecht. U bent verplicht om te kiezen voor een accountant als u meer dan 50 werknemers heeft, € 12 miljoen omzet en € 6 miljoen balanstotaal.

Een boekhouder of administrateur helpt u vooral bij uw bedrijfsadministratie, maar geeft geen advies. Hij is niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en heeft geen verplichte opleiding gevolgd.

Bekijk de video ‘Ondernemer aan het woord over zijn administratie’.

Overweeg een zakelijke rekening

Een zakelijke rekening: u bent niet verplicht om een zakelijke rekening te openen, maar het is wel verstandig. Zorg er in ieder geval voor dat uw privé- en zakelijke administratie gescheiden zijn.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.