Uw administratie bij internationale handel

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst

Soms zijn er aanvullende eisen waar uw administratie aan moet voldoen als u zakendoet in het buitenland. Vaak ziet ook uw factuur er anders uit.

Zakendoen met andere EU-landen

Als u goederen of diensten levert naar een ander EU-land moet u in ieder geval dezelfde gegevens bijhouden als bij uw binnenlandse verkopen. Maar soms zijn er andere eisen waar uw administratie aan moet voldoen.

U moet in ieder geval:

 • het btw-identificatienummer van uw klant in uw administratie bewaren
 • het btw-identificatienummer van uw klant controleren

Houd er rekening mee dat er voor specifieke goederen en in bijzondere situaties andere regels gelden.

Bewaar bewijzen

U moet steeds kunnen aantonen dat uw klanten ondernemer zijn in een ander EU-land. Bewaar daarom altijd:

 • betaalbewijzen
 • transportdocumenten
 • correspondentie

Statistiekopgaaf aan CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert gegevens over internationale handel in goederen (IHG). U bent verplicht gegevens over internationale handel aan te leveren als het CBS daarom vraagt. U kunt tot eind 2021 de gegevens van dit jaar opsturen met de online applicatie IDEP van het CBS.

Opgave-verplichting verandert vanaf 2022

Vanaf januari 2022 gaan er nieuwe Europese regels in. Dit heeft gevolgen voor de opgave-verplichting. In september 2021 heeft het CBS u geïnformeerd over de gevolgen en wat u kunt doen om u voor te bereiden. U krijgt ook een brief met informatie over testopgaven die u kunt maken. Zo kunt u zien wat er verandert en kunt u inleessjablonen maken die u in 2022 kunt blijven gebruiken.

Houd EU en niet-EU gescheiden

Doet u zaken binnen en buiten de EU? Maak dan in uw administratie onderscheid hierin.

Factureren als u zakendoet met andere EU-landen

Uw facturen moeten voldoen aan verschillende regels. Dat betekent onder andere dat u naast de wettelijk verplichte gegevens ook de bewaartermijn van facturen moet aanhouden. Houdt u naast de normale eisen waar uw factuur aan moet voldoen, rekening met het volgende:

 • Op uw facturen aan klanten die btw-aangifte doen in andere EU-landen moeten de btw-identificatienummers van u en uw klant staan. Vraag het btw-identificatienummer aan uw klant en controleer het altijd.
 • U factureert de levering van goederen meestal met 0% btw. Daarom moet op uw factuur een aanduiding staan waaruit blijkt dat u terecht het 0%-tarief toepast. Vermeld op de factuur (in elke gewenste taal): 'tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB '68' of 'artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112'. Kijk naar de extra factuureisen voor de levering van goederen.
 • Als u diensten verricht, verlegt u meestal de btw naar uw afnemer. Kijk naar de extra factuureisen voor de levering van diensten.

Administratie bijhouden als u zakendoet buiten de EU

Bij import uit en export naar niet-EU-landen moet uw administratie voldoen aan de algemene administratieve verplichtingen en aan extra verplichtingen.

Extra administratieve verplichtingen bij import uit niet-EU-landen

Naast de algemene administratieve verplichtingen moet u andere bewijsstukken in uw administratie bewaren, zoals:

 • transportdocumenten.
 • betalingsbewijzen.
 • correspondentie.
 • douanedocumenten (zoals de aangifte en eventuele vergunningen).
 • (eventueel) de factuur van de douane-expediteur.
 • een importeursoverzicht (dit is een overzicht van de douane waarin al uw invoer staat).

Extra administratieve verplichtingen bij export naar niet-EU-landen

Bij export naar niet-EU-landen moet u kunnen aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Bewaar daarom ook de volgende documenten:

 • alle douanedocumenten die u van de douane ontvangt op de plaats waar de goederen de EU verlaten.
 • een kopie van de vrachtbrief.
 • factuur van de vervoerder.
 • invoerbewijs van het land van bestemming.
 • correspondentie met uw buitenlandse klant.
 • bewijs van de transportverzekering.
 • eventueel een kopiefactuur die voor export is getekend door de Douane.
 • eventueel andere documenten die op de uitvoer betrekking hebben.

Export van een boot of motorrijtuig

Bij de export van een boot heeft u een extra verklaring nodig. Bij export van een motorrijtuig ontvangt u een uitvoerverklaring.

Elektronische facturen

EU-landen stellen verschillende eisen aan elektronische facturen. Bent u op zoek naar de nationale regels van een ander EU-land? Een goed startpunt hiervoor is www.e-factureren.info.

Doet u zaken met klanten in niet-EU-landen, vraag dan aan uw zakenpartner of u elektronische facturen mag versturen.

Meestal moet u dezelfde gegevens bijhouden als bij binnenlandse verkopen. Als u het 0%-tarief voor de btw toepast, moet u kunnen aantonen dat uw klant ondernemer is in het EU-land waar hij gevestigd is. Dat doet u bijvoorbeeld door het btw-identificatienummer van uw klant te controleren op de website vande Europese Commissie. Die gegevens moet u bewaren in uw administratie.

Als u zakendoet binnen en buiten de EU, moet u ervoor zorgen dat dit onderscheid duidelijk is in uw administratie.

Webinar: Belastingen bij mijn (internationale) webshop

Heeft u een webshop? Dan krijgt u te maken met belastingen. Bekijk in onderstaand webinar waar u rekening mee moet houden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met BelastingTelefoon

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.