Uw bedrijf en het milieu

Deze informatie is geplaatst door KVK

Ieder bedrijf heeft te maken met milieuregels. Er zijn regels voor het geluidsniveau van uw bedrijf, voor de verwerking van afval en voor het gebruik en de opwekking van energie. Daarnaast zijn er ook regels die ervoor moeten zorgen dat bodem, lucht en water niet vervuilen. Soms zult u dus maatregelen moeten treffen om aan de regels te voldoen: zoals het leggen van een vloeistofdichte vloer, geluidsisolerende maatregelen toepassen of verschillende soorten afval gescheiden houden.

Algemene milieuwetgeving

De meeste ondernemers belasten het milieu bijna niet. Zij houden zich aan de algemene milieuregels uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Uw werkzaamheden bepalen aan welke regels u zich houdt. Gebruik het Omgevingsloket, onderdeel Maatregelen op maat om dit uit te zoeken.

Misschien moet u voor uw werkzaamheden ook een omgevingsvergunning aanvragen, een melding doen of informatie aanleveren. U kunt dit uitzoeken door de vergunningcheck in het Omgevingsloket te doen.

Milieuregels van de gemeente

In het omgevingsplan van de gemeente kunnen ook milieuregels staan, zoals voor geluid en voor geur. Het omgevingsplan bestaat uit verschillende lokale regels die gelden voor één locatie. Wilt u iets bouwen of een bedrijf starten of veranderen? Check dan altijd de regels in het omgevingsplan via regels op de kaart in het Omgevingsloket. De vergunningcheck van het Omgevingsloket gaat ook over het omgevingsplan.

Milieuregels van de provincie

Provincies hebben allemaal één omgevingsverordening. Hierin staan regels over erfgoed, natuur en provinciale infrastructuur. Ook kunnen provincies hier regels in opnemen over milieu. U vindt deze regels net als bij de gemeentelijke milieuregels terug via het Omgevingsloket.

Het milieu: waar moet u op letten?

Onderstaande zaken zijn verbonden met de (milieu-)wetgeving:

  • Een bedrijf mag niet teveel geluid produceren. Als ondernemer moet u geluidshinder voorkomen.
  • Een bedrijf mag niet teveel stankoverlast veroorzaken. U moet geurhinder voorkomen. 
  • Voor bedrijfsafval gelden speciale regels. Deze hebben te maken met het scheiden, inzamelen en registreren van afval.
  • U bent verplicht om de omgeving rondom uw bedrijf schoon te houden. Dat geldt voor (zwerf)afval dat bij uw bedrijf vandaan komt, in een straal van 25 meter.
  • Brengt u als producent of importeur verpakte producten en verpakkingen op de Nederlandse markt? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase.
  • Lozingen op het riool. Er kunnen regels gelden vanuit het Bal, maar ook vanuit het omgevingsplan. Dit is vooral belangrijk voor horecabereiders en voedselbereiders waar vet in het water kan komen. Dan is een vetafscheider nodig.
  • Ook kunnen er regels gelden voor bodembescherming. In het Bal staan beschermende maatregelen bij milieubelastende activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen.

Duurzaam ondernemen

Verbonden met milieu is duurzaam ondernemen. Onderneemt u duurzaam of heeft u daarvoor plannen? Er zijn verschillende subsidies voor energie en milieu.

Natuurregelgeving

Ligt uw bedrijf in de buurt van een natuurgebied? Voor de huisvesting van uw bedrijf en uw bedrijfsomgeving is de regelgeving op het gebied van natuurbescherming en becherming van diersoorten buiten een natuurgebied (zoals vleermuizen) belangrijk. De regels die daarvoor gelden zijn van invloed op uw activiteiten en andersom. Voor natuurbescherming heeft u bijvoorbeeld een natuurbeschermingsvergunning nodig. Een actueel dossier binnen het bedrijfsleven is de regelgeving in Natura 2000-gebieden.

 

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.