Waarom heeft u een CvO nodig?

Deze informatie is geplaatst door KVK

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Een CvO bewijst dus in welk land een product gemaakt is. De Kamer van Koophandel geeft deze Certificaten van Oorsprong af.

Leveringen buiten de EU

Een aantal landen buiten de EU eist bij de invoer van goederen een CvO. Dit kan om politieke redenen zijn, waarbij de invoer van goederen uit bepaalde, niet-bevriende landen, wordt beperkt of zelfs verboden. Of om handelspolitieke redenen, waarbij invoer van goederen uit bepaalde landen wordt beperkt om marktverstoring te voorkomen. Voor leveringen aan afnemers binnen de EU heeft u geen CvO nodig.

Kijk op Acces2Markets om na te gaan of een CvO in uw geval verplicht is.

Wat heeft u nodig om een CvO aan te vragen?

U vraagt per exportzending een CvO aan bij de Kamer van Koophandel (KVK). U vult de aanvraag van het certificaat zelf in op voorgedrukte formulieren (verkrijgbaar bij KVK). KVK controleert en bepaalt aan de hand van het door u geleverde bewijsmateriaal de oorsprong van de goederen:

  • Bent u producent van de goederen? Dan wordt de oorsprong bepaald aan de hand van een door u gegeven schriftelijk weergave van het productieproces.
  • Bent u handelaar of expediteur (u produceert de goederen dus niet zelf) en koopt u de goederen in van een leverancier gevestigd in de EU? Dan kan een Leveranciersverklaring voor goederen van niet-preferentiële oorsprong als bewijs van oorsprong dienen.
  • Bent u handelaar of expediteur en koopt u de goederen in van een leverancier buiten de EU? Dan kan een CvO uit het betreffende land als bewijs dienen.

KVK kan in alle bovenstaande situaties om aanvullende documenten vragen. Zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen, machtigingen en verladingsopdrachten.

Oorsprongsregelgeving

De eisen voor het bepalen van de niet-preferentiële oorsprong van goederen zijn vastgelegd in art. 61 lid 3 van het Douanewetboek van de Unie ( DWU), ook wel UCC genaamd. Op basis van dit artikel krijgen goederen de oorsprong van het land waarin ze geheel zijn verkregen of de laatste ingrijpende be- of verwerking hebben ondergaan. 

Aanvragen

Vraag uw CvO aan.

Heeft u nog vragen?

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.