Wanneer bent u ondernemer?

Deze informatie is geplaatst door Belastingdienst | KVK

De Belastingdienst beoordeelt of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en btw. Lees waar de Belastingdienst op let en wat dit betekent voor aftrekposten en regelingen. Als u ondernemer bent voor KVK kunt u zich daar laten inschrijven. Check waar u aan moet voldoen.

Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

U verkoopt producten of levert tegen betaling diensten. En u kunt winst verwachten. Dan bent u misschien ondernemer voor de inkomstenbelasting. Spelen uw activiteiten zich af binnen de hobby- of familiesfeer, dan bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. 

Als u aangifte heeft gedaan, bepaalt de Belastingdienst of uw inkomen telt als 'winst uit onderneming'. Zo ja, dan bent u ondernemer. Hierbij let de Belastingdienst bijvoorbeeld op: 

 • zelfstandigheid. Bepaalt u zelf hoe u uw werk doet? Stelt u zelf uw prijzen vast? Gebruikt u eigen materialen, gereedschappen of apparatuur? 
 • ondernemersrisico. Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw bedrijf? Loopt u financieel risico als u uw werk niet goed doet? 
 • continuïteit. Stopt u tijd en geld in het werven van nieuwe klanten? Beschikt u over genoeg geld om het bedrijf een tijd te laten draaien? 
 • omvang van uw bedrijf. Werkt u voor verschillende opdrachtgevers? Wat is de gemiddelde jaaromzet?

Of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, hangt dus af van uw situatie. Het ene jaar kunt u ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn en het andere jaar niet. Met de OndernemersCheck krijgt u hiervan een goed idee. Overleg bij twijfel met een fiscaal dienstverlener of met de Belastingdienst.

Verschillende criteria voor ondernemerschap en wet DBA

Als u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, kunt u toch voor bepaalde opdrachten in loondienst zijn. Want de criteria om te bepalen of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, zijn anders dan de criteria van de wet DBA

Bij de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting draait het om uw hele situatie als ondernemer. Dus om hoe u werkt en om alle opdrachten in een bepaald belastingjaar.

Bij de wet DBA gaat het om de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer bij 1 opdracht. Centraal staat de vraag of er sprake is van loondienst: moet de opdrachtgever voor die ene opdracht loonheffingen inhouden en betalen?

Check of u aftrekposten en speciale regelingen mag gebruiken

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u speciale regelingen gebruiken. Bijvoorbeeld de ondernemersaftrek, de mkb-winstvrijstelling, verschillende startersregelingen en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat mag bij bepaalde regelingen alleen als u ook voldoet aan het urencriterium.

Door de speciale regelingen betaalt u minder belasting. Het kan dus voordelig zijn om ondernemer voor de inkomstenbelasting te zijn. Maar lang niet iedereen die ondernemer voor de inkomstenbelasting wil zijn, is dat volgens de Belastingdienst ook.

Geen ondernemer, wel resultaatgenieter

U verkoopt producten of levert tegen betaling diensten en u kunt winst verwachten. En u bent volgens de Belastingdienst geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dan bent u 'resultaatgenieter'. Uw inkomsten tellen dan als resultaat uit overig werk.

Als resultaatgenieter heeft u geen recht op de speciale regelingen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting. Wel kunt u de kosten die u voor uw werk maakt, aftrekken van uw winst. En misschien bent u ondernemer voor de btw.

Wanneer bent u ondernemer voor de btw?

Om te beoordelen of u ondernemer voor de btw bent, let de Belastingdienst op de volgende zaken:

 • Oefent u zelfstandig een bedrijf of beroep uit?
 • Heeft u regelmatig inkomsten?
 • Heeft u inkomsten naast uw werk in vaste dienst?
 • Probeert u te verdienen met een recht of met vermogen, zoals spaargeld, beleggingen of een (vakantie)woning?

Bent u ondernemer voor de btw? Dan bent u niet automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dat komt doordat de Belastingdienst bij de inkomstenbelasting op meer zaken let dan bij de btw.

Kleineondernemersregeling

Bent u ondernemer voor de btw? Als uw onderneming in Nederland is gevestigd en uw jaaromzet is maximaal € 20.000, dan kunt u meedoen met de kleineondernemersregeling (KOR). Dat kan financieel voordelig zijn.

Als u wilt meedoen met de KOR, moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst.

Uw aanmelding moet uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van uw aangiftetijdvak bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u bijvoorbeeld meedoen vanaf 1 april, dan moet uw aanmelding 3 maart binnen zijn.

Had u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw? Dan doet u vanaf 1 januari 2020 automatisch mee met de KOR. U kunt uw deelname aan de KOR stoppen.

De oude kleineondernemersregeling kunt u nog gebruiken voor de aangifte tot en met het vierde kwartaal van 2019. Deze regeling is voor ondernemers die per kalenderjaar maximaal € 1.883 btw moeten betalen.

Wanneer bent u ondernemer voor KVK?

KVK gebruikt 3 criteria om te bepalen of u ondernemer bent: 

 • U levert goederen of diensten. 
 • U vraagt hier een meer dan symbolische vergoeding voor. 
 • U neemt deel aan het (normale) economische verkeer. 

Als u aan deze criteria voldoet, kan KVK uw onderneming inschrijven. Naast deze 3 criteria, is het ook goed om uzelf de volgende 4 vragen te stellen:

 • Investeert u geld en/of tijd in de start of groei van uw bedrijf?
 • Werkt u regelmatig in uw eigen bedrijf en is er geen sprake van een eenmalige klus?
 • Gaat u voor meer dan 1 opdrachtgever werken?
 • Bepaalt u zelf wanneer en hoe u uw werk doet?

Dit omdat andere organisaties, zoals de Belastingdienst, u dan mogelijk niet als ondernemer zien. En dat kan leiden tot het besluit dat u zich niet inschrijft bij KVK.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met BelastingTelefoon

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.