Werknemer ontslaan bij arbeidsconflict

Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U heeft een arbeidsconflict met uw werknemer en ontslag is volgens u de enige optie. Kijk eerst of er misschien een opzegverbod geldt. Dan mag u uw werknemer namelijk helemaal niet ontslaan. Verder moet u bewijs verzamelen en dat vastleggen in een dossier. En er mag echt geen enkel perspectief meer zijn op voortzetting van het dienstverband.

Check of er een opzegverbod is

In sommige situaties geldt een opzegverbod. Het is niet zo dat u uw werknemer dan helemaal niet mag ontslaan. Maar het arbeidsconflict mag in ieder geval niet te maken hebben met 1 van de opzegverboden. Een opzegverbod geldt bijvoorbeeld:

  • tijdens de eerste 2 jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid
  • bij zwangerschap, bevalling, zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof
  • tijdens de dienstplicht van uw werknemer in zijn land van herkomst
  • als uw werknemer lid is van een vakbond of betrokken is bij de medezeggenschap in uw bedrijf
  • als discriminatie de reden is voor ontslag. Bijvoorbeeld vanwege godsdienst, ras, geslacht, leeftijd, geaardheid of handicap van uw werknemer.

Schakel een juridisch adviseur in

Schakel een juridisch adviseur in. Dat kan via een rechtsbijstandverzekering of via de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Een juridisch adviseur kan u helpen bij het verzamelen van bewijs voor uw dossier. Of adviseren over wat te doen bij werkweigering of een opzegverbod.

Houd u aan de opzegtermijn

Ook bij een arbeidsconflict geldt er een opzegtermijn. Die is altijd minimaal 1 maand en gaat in op het moment dat u de arbeidsovereenkomst opzegt. Houdt u zich niet aan de opzegtermijn? Dan is de kans groot dat u uw werknemer een vergoeding moet betalen voor het salaris dat hij misloopt.

Zeg het contract altijd schriftelijk op

En zorg dat u kunt aantonen dat uw werknemer de opzegging heeft ontvangen.

Leg bewijs vast in een dossier

U moet kunnen bewijzen dat de arbeidsrelatie met uw werknemer verstoord is. Dit heet bewijslast. Verzamel zoveel mogelijk objectief bewijs en leg dat vast in dossier. Denk aan e-mails, videobeelden, verslagen van functioneringsgesprekken of klachten van klanten en collega’s. Zonder bewijs kan de kantonrechter uw ontslagaanvraag afwijzen.

Bewijs dat er geen perspectief meer is

U moet kunnen bewijzen dat het arbeidsconflict niet op te lossen is. En dat uw werknemer echt geen toekomst meer heeft binnen uw bedrijf. U heeft al een ander takenpakket geprobeerd. Een andere functie. Andere werktijden. Vanuit huis werken. En niets helpt, het conflict is niet op te lossen. Is er nog wel perspectief, dan kan de kantonrechter uw ontslagaanvraag afwijzen.

Bij een tijdelijk contract

Als uw werknemer een tijdelijk contract heeft, dan kunt u ook wachten tot het contract afloopt. Laat wel op tijd weten dat u het contract niet verlengt. Dit heet de aanzegtermijn. Als u niet op tijd bent, moet u een vergoeding betalen.

Vraag het ontslag aan bij de kantonrechter

De kantonrechter kijkt of het ontslag van uw werknemer terecht is. En of het echt niet mogelijk is om de werkrelatie te verbeteren. Hij wil dan weten:

  • waardoor het arbeidsconflict is ontstaan
  • wat u heeft gedaan om het conflict op te lossen
  • of er voor uw werknemer geen ander werk mogelijk is binnen uw bedrijf

Uw werknemer heeft recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag van het arbeidscontract. De tijd voor de procedure via de kantonrechter wordt afgetrokken van de opzegtermijn.

Kijk of ontslag met wederzijds goedvinden een optie is

Als er niets anders op zit en ontslag toch onvermijdelijk is, probeer er dan samen uit te komen. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. In een vaststellingsovereenkomst zet u de afspraken die u maakt over het ontslag. Bijvoorbeeld over de ontslagdatum en de ontslagvergoeding. U kunt er ook een concurrentiebeding of een geheimhoudingsbeding in opnemen. En afspraken over vrijstelling van werkzaamheden. Of over de betaling van vakantiegeld. Vraag een juridisch adviseur wat in uw situatie het handigst is.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.