Zakelijke lening of financiering aanvragen

Deze informatie is geplaatst door KVK

U heeft geld nodig voor uw onderneming. Dan zijn er verschillende manieren om aan financiering te komen. Er zijn veel vormen van bedrijfsfinanciering, subsidies en overheidsregelingen. Lees verder om te zien welke mogelijkheden voor zakelijke financiering er voor u zijn.

Hoe werkt financiering?

Financiering is vaak een lening. U krijgt dan een bedrag en moet dat inclusief rente terugbetalen, binnen een afgesproken tijd. Soms is het bedrag dat u krijgt een schenking, meestal onder voorwaarden. Neem de voorwaarden altijd goed door. U kunt de verschillende vormen van financiering ook mixen. Dit heet stapelfinanciering of de financieringsmix.

Neem uw eigen situatie als uitgangspunt

Als u geld nodig heeft, dan is het verstandig om eerst goed naar uw eigen situatie en plannen te kijken. Dan heeft u de meeste kans dat u de financiering ook echt krijgt. U zoekt bijvoorbeeld geld, omdat:

Tips bij financieringsaanvragen

Let hierop bij een financieringsaanvraag:

  • lees het kredietvoorstel en de kleine lettertjes goed door
  • kijk of de financieringsrente hoog is en lees de voorwaarden van de financiering. Reken de rente om naar een jaarrente en bepaal of dat tarief past bij uw financiële situatie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt na onderzoek voor hoge rentes. Stichting MKB Financiering heeft een keurmerk voor aangesloten financiers en financieringsadviseurs.
  • zorg dat uw administratie bijgewerkt en actueel is. Zo kan een financierdie meteen inzien en uw aanvraag snel beoordelen.
  • vergelijk aanbiedingen van in ieder geval 3 financiers. Zo kunt u goed vergelijken en kiezen. Een helder contract, een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie geven houvast bij uw keuze. Met een keurmerk en lidmaatschap van een brancheorganisatie moeten financiers zich aan de regels van een gedragscode houden. De gedragscode verplicht financiers duidelijk te zijn tijdens het financieringsproces.

Meer succes met uw financieringsaanvraag

Gebruik het stroomschema financiering om een passende financieringsvorm te selecteren. En bekijk de voorwaarden en eisen van financiers voordat u een aanvraag indient. Pas eventueel vooraf uw bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven voor leningen, kredieten of bedrijfsvoering.

Hulp inschakelen bij financiering

Advies en hulp van specialisten vergroot uw kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing maakt u meer kans met uw financieringsaanvraag. Deze adviseurs helpen u op weg.

Geld lenen van een bank

Een van de bekendste opties is zakelijk geld lenen bij een bank. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld tussen de € 1.000 en € 5.000 rood staan op hun zakelijke bankrekening via een rekening-courantkrediet. Wilt u een grotere lening voor uw bedrijf, dan moet u kunnen laten zien dat u het geleende bedrag ook kunt terugbetalen. De soorten bankleningen zijn:

Banklening

Bij een zakelijke banklening leent u een bedrag bij de bank. U betaalt deze lening vervolgens gespreid terug over een afgesproken periode. U betaalt ook rente. Daardoor betaalt u meer terug dan u heeft geleend.

Bankgarantie

Met een bankgarantie weten uw zakenpartners en leveranciers zeker dat u aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. De bank stelt zich daarvoor garant. In het geval dat u uw financiële verplichting niet kunt nakomen, keert de bank het verschuldigde bedrag uit aan de schuldeiser.

Zakelijke hypothecaire lening

Een zakelijke hypotheek is een bedrijfslening voor het kopen of verbouwen van een bedrijfspand. De looptijd van een bedrijfshypotheek is meestal tussen de 10 en 25 jaar. U betaalt iedere maand aflossing en rente.

Pandrecht

Met pandrecht geeft u uw bank meer zekerheid om de lening terug te krijgen. Dit doet u door bezittingen in onderpand te geven, zoals uw inventaris, voorraden of vorderingen. Als u de lening niet kunt terug betalen, heeft uw bank het recht om deze bezittingen te verkopen.

Kredietverzekering

Met een kredietverzekering krijgt u meer zekerheid dat u uw geld niet kwijt raakt als u op rekening levert. Bijvoorbeeld als uw klant niet betaalt door een faillissement of surseance van betaling. Dan betaalt uw bank of verzekeringsmaatschappij het geld aan u uit.

Leasing

Bij leasing financiert een bank of leasemaatschappij bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld een auto of machines. Bij financial lease sluit u een soort zakelijke lening af. U betaalt het financieringsbedrag daarna in termijnen terug. Het product is van u en u loopt economisch risico. Bij operationele lease blijft de leasemaatschappij eigenaar. U kunt het vergelijken met huren.

Andere vormen van bedrijfsfinanciering

Er zijn nog andere manieren om aan financiering te komen voor uw onderneming dan via de bank. Andere mogelijkheden voor zakelijke financiering zijn:

Geld lenen bij familie en vrienden

Geld lenen bij familie en vrienden kan een uitkomst zijn. Maak wel altijd goede afspraken over het geleende bedrag en stel een contract op. Zo voorkomt u dat er ruzie over geld ontstaat.

Business Angels

Business Angels zijn particuliere investeerders of ondernemers die interessante nieuwe ondernemingen financieren. Deze soort investering is vaak een investering in aandelen. Soms is het een zakelijke lening. Het bedrag ligt meestal tussen de € 50.000 en € 750.000.

Seed Business Angels fonds

Een Seed-fonds is een speciaal fonds van Business Angels. Het richt zich op bedrijfsfinanciering voor innovatieve starters. U doet de financieringsaanvraag bij het fonds zelf. Dat kan vanaf ongeveer € 200.000 en bijna altijd tegen een percentage van aandelen. De gemiddelde Seed Business Angels fonds investering ligt tussen de € 1-3 miljoen.

MKB-krediet

Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Crowdfunding voor bedrijven

Crowdfunding is een manier van financieren waarbij u geld kunt ophalen bij een groter publiek. Dit gaat meestal online via een platform. Dat is een website waar u uw idee kunt presenteren en bedrijfsfinanciering kunt ophalen. Crowdfunding is interessant voor startende maar ook voor al gevestigde bedrijven.

Factoring en debiteurenfinanciering

Bij factoring en debiteurenfinanciering betaalt een bank of factoringmaatschappij (de factor) voor een groot deel de facturen die u verstuurt. U krijgt het bedrag van uw factuur direct van hen. En krijgt dus snel betaald. De factor zorgt er daarna voor dat de klant de factormaatschappij betaalt.

Reverse factoring

Bij reverse factoring krijgt u een betaalgarantie van uw afnemer voor de door hem goedgekeurde facturen. Omdat zeker is dat de afnemer gaat betalen, kan de factor uw factuur alvast voorschieten. Hierdoor krijgt u uw factuur binnen 5 tot 10 dagen betaald.

Online krediet via fintech

Een fintech financier organiseert de financiering met behulp van online technologie. Aanvraag, beoordeling en uitbetaling van de lening kunnen snel gaan. Denk bijvoorbeeld aan een online krediet, online werkkapitaal, matchingsplatforms, voorschotkrediet via een pinautomaat en een voorschotkrediet voor een webshop.

Private debt fonds

Een private debt fonds geeft achtergestelde leningen uit aan mkb-ondernemingen. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers dan voorrang. Om in aanmerking te komen, moet je winst maken, voldoende cashflow hebben en niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Het gaat dan om een bedrag tussen 250.000 euro en 10 miljoen euro. Dit is bestemd voor groei, innovatie, bedrijfsovername of herfinanciering.

Effectenbeurs

De effectenbeurs is een vorm van kapitaal, vooral bedoeld voor de grotere bedrijven. Op een effectenbeurs kunt u mogelijk effecten, zoals aandelen en obligaties, verhandelen. Naar de beurs gaan, is niet iets wat u zomaar even doet. Er zijn ook strenge voorwaarden aan verbonden.

NPEX (mkb-beurs)

De NPEX is een (effecten)beurs voor mkb-ondernemers. NPEX richt zich op bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal vanaf € 1 miljoen tot € 10 miljoen. Dit geld wordt gegenereerd doordat u aandelen of obligaties uitgeeft, die gekocht worden door beleggers.

Ketenfinanciering

Bij ketenfinanciering krijgen toeleveranciers een betaalgarantie van hun klant. Dit is een vorm van bedrijfsfinanciering van producent tot afnemer, en alle schakels ertussenin. Uw leverancier weet zeker dat uw klant betaalt en heeft zo zelf ook meer zekerheid.

Kredietunie

Een kredietunie is een coöperatie zonder winstoogmerk. Deze richt zich op zakelijk geld lenen door ondernemers voor ondernemers. Leden van een kredietunie hebben een onderneming. De leden bepalen samen het beleid, kiezen het bestuur en zijn gezamenlijk eigenaar.

Microkrediet

Een microkrediet is interessant voor startende maar ook al gevestigde bedrijven. Microkredieten zijn zakelijke leningen tot € 50.000. Een microkrediet heet ook wel microfinanciering. Soms kunt u naast het geld ook coaching krijgen.

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen leveren kapitaal aan ondernemers. Ze kunnen zelfs aandeelhouder worden in de bedrijven waar ze leningen aan verstrekken. Er zijn verschillen in budget per provincie. Kijk voor uw mogelijkheden en hoe u zakelijk krediet kunt aanvragen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in uw provincie.

Venture Capital fonds

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds dat zich richt op investeringen met veel financieel risico. Dat zijn vaak investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven, meestal binnen een bepaalde branche of sector. U vraagt de bedrijfsfinanciering aan bij het Venture Capital fonds. Dat kan vanaf ongeveer € 200.000 en vrijwel altijd tegen een percentage van de aandelen van uw bedrijf.

Revenue-based financing

Met revenue-based financing krijgt de investeerder een percentage van uw omzet in plaats van de gebruikelijke aandelen. Dit is het rendement voor de toekomst. In de meeste gevallen ligt dit percentage tussen de 2 en 5%. De investeringsovereenkomst geldt tot het overeengekomen maximum is bereikt. Dit is vaak twee- tot driemaal het ingelegde bedrag. U verdient uw investering dus sneller terug dan met venture capital. Het voordeel voor u is vooral dat u geen equity (eigen vermogen) hoeft in te leveren. En ook: als de omzet even minder is, loopt ook de aflossingsverplichting terug. Revenue-based financing is interessant voor bijvoorbeeld de start-up die de beginfase is ontgroeid.

Omgang met buitenlandse investeerders

Een ondernemer die een buitenlandse investeerder aantrekt moet altijd contact opnemen met de bank. Dit is verplicht om witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te voorkomen. De bank moet vooraf worden geïnformeerd, bijvoorbeeld als een onderneming de eigendomsstructuur wijzigt vanwege een nieuwe buitenlandse investeerder. De bank geeft door het Customer Due Diligence (CDD) beleid aan welke informatie nodig is. De ondernemer kan zelf een belangrijk deel van alle informatie verzamelen. Daarnaast moet de ondernemer een deel opvragen bij de betreffende investeerder.

Subsidies en regelingen van de overheid

Een subsidie of andere regeling van de overheid kan interessant zijn voor uw onderneming. Uw aanvraag moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. U maakt meer kans op subsidie als uw plannen aansluiten bij wat de overheid belangrijk vindt. Dit zijn bijvoorbeeld onderwerpen als internationaal ondernemen, innovatieve ideeën of producten. Maar ook als u werk heeft in uw onderneming voor mensen met een beperking.

Europese subsidies

De Europese Unie (EU) verleent Europese subsidies aan projecten of organisaties die de belangen van de EU dienen. Of ze dragen bij aan de uitvoering van een programma of het beleid van de EU. De EU reserveert voor de lidstaten jaarlijks een bedrag van meer dan € 300 miljard.

Video Financiering regelen

Bekijk de video 'Financiering regelen' van KVK. In deze video ziet u welke stappen u moet nemen om aan financiering voor uw bedrijf te komen. Ook hoort u bij welke partijen u terecht kunt voor financiering.  

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK Financieringsdesk

Deze informatie is geplaatst door:
Gepubliceerd op:

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.