Christiaan's overpeinzingen: de startersdynamiek in Arnhem

Wat zit er in het water in Arnhem dat we hier zoveel startersdynamiek hebben? Is het de aanwezigheid van drie hogescholen (HAN, ArtEZ en Van Hall Larenstein)? Komen er veel starters uit de hoek van pak-hem-beet het ROC Rijn IJssel? Is het misschien een cultureel bepaald ding: handen uit de mouwen? Arnhem wordt in dit verband weleens het Rotterdam van het Oosten genoemd. Oftewel: geen woorden maar daden. Niet lullen maar poetsen. Of zijn er andere verklaringen?

Statersdynamiek in Arnhem in cijfers

Duidelijk is dat er zowel absoluut als relatief veel starters zijn in Arnhem. Absoluut zijn we in een paar jaar tijd van iets meer dan 2000 starters per jaar naar bijna 3000 starters per jaar gegaan. Dat zijn gewoon de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel. Relatief is dat we in Arnhem tussen 2016 en 2020 ongeveer 20% meer ‘oprichtingen’ hebben per 1000 vestigingen, dan het gemiddelde in Nederland (bron: CBS lokale economie). Dit soort cijfers vragen om nadere duiding. Waar komt die dynamiek vandaan? En wat ook belangrijk is: zijn de starters over het algemeen succesvol of vallen er ook meer - dan het gemiddelde in Nederland - om? Vragen, vragen.

Aanjagen startersdynamiek

Voor Startclub Arnhem zijn deze cijfers super relevant. Ons doel is om de startersdynamiek aan te jagen en om ervoor te zorgen dat de starters geholpen worden met allerlei zaken die kunnen bijdragen aan hun succes. Ook voor starters is het leuk om te weten of je in een omgeving zit met veel of weinig partijen die in een vergelijkbare situatie zitten, waar al die andere starters mee bezig zijn, waar ze tegenaan lopen en waarom ze voor deze plek hebben gekozen. En natuurlijk is het voor de gemeente Arnhem van belang om te weten of de stad aantrekkelijk is voor nieuwe bedrijven en hoe we het talent dat hier wordt opgeleid beter kunnen vasthouden.

Dashboard ontwikkelen

Kortom we denken dat het goed is om een soort dashboard te ontwikkelen om te kijken hoe het gaat met de starters en de plaatselijke voedingsbodem. Samen met het lectoraat ‘Kansrijk Ondernemen’ van de HAN gaan we hier de komende periode werk van maken. In dit lectoraat wordt onderzoek gedaan naar: ‘het zien en benutten van kansen en de wijze waarop het regionale ecosysteem dit kan ondersteunen’. Met lector Thomas Lans is afgesproken om facts & figures te verzamelen over starters en hier gezamenlijk wat dieper in te duiken.  Dus niet alleen de aantallen maar ook de beweegredenen, problemen en voorwaarden voor succes. Het uiteindelijke dashboard zal uiteraard een prominente plek krijgen op deze website. We keep you posted.

Subscribe To Our Newsletter

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.