Gebruik jouw DISC Drijfveren profiel in je bedrijf

Jouw DISC drijfveren profiel kun je gebruiken in je bedrijf. Want de basis van je bedrijf dat ben jij, dus begin met jezelf. Wie ben jij als de persoon? Welk gedrag past bij jouw persoonlijkheid en hoe acteer jij?

In Stap 1 van ons Stappenplan verwijzen we naar de mogelijkheid van het invullen van een tool in een online omgeving en als aanvulling deze blog om jullie meer te vertellen over de verschillende gedragsstijlen. Wat zijn sterke en zwakke punten en hoe ziet de communicatie van de verschillende stijlen eruit?

Waarschijnlijk kun je uit onderstaande uitleg al snel opmaken welk DISC profiel jij hebt, maar wil je achterhalen welk DISC profiel bij jou past en is je interesse gewekt? Suzanne van team Startclub Arnhem helpt je graag verder en bij haar kun je een officiële DISC drijfveren profiel test doen.

Nog een dingetje. Laat je niet afschrikken door de hoeveelheid tekst, want het is de moeite waard om te lezen dus .. ga op zoek naar je ‘eigen stijl’ 😊

 

Het DISC model

We kunnen er uitgebreid over schrijven, maar kortweg beschrijft het een aantal persoonlijkheidskenmerken die worden gevormd door jouw kernwaardengedrag, je attitude en houding. Deze punten zijn samengebracht in een model, het zogenaamde DISC model.

Dit model kent twee assen:

  • De eerste as geeft de snelheiden directheid aan: neem je initiatief of ben je afwachtend?
  • De tweede as vertelt of iemand eerder taakgerichtof mensgericht is; ga je voor feiten en onderbouwing of hecht je meer waarde aan gevoel en vertrouwen?

Wanneer je deze twee assen kruist, levert dat vier vlakken (of DISC profielen) op:

  1. Taakgericht en extravert: D-stijl (Dominant, ook wel Daadkrachtig) — Rood DISC profiel
  2. Mensgericht en extravert: I-stijl (Inspirerend, ook wel Interactief) — Geel DISC profiel
  3. Mensgericht en introvert: S-stijl (Stabiel, ook wel Sociaal) — Groen DISC profiel
  4. Taakgericht en introvert: C-stijl (Correct, ook wel Conformerend) — Blauw DISC profiel

 

Rood DISC profiel: “Laten we het op mijn manier doen, nu”

Taakgericht en direct — Dominant

Iemand met een rood DISC profiel is gedreven en dynamisch, maar gelijk ook vurig of opvliegend. De persoon heeft doelen waarvan hij of zij vindt dat anderen daarin mee moeten gaan. Hierdoor komen ze vaak doelgericht en ambitieus over, maar een valkuil kan zijn dat ze soms onrealistische doelen stellen of competitief overkomen. Ze houden van een uitdaging en nog meer van competitieve situaties of stevige concurrentie, zelfs wanneer er niets te winnen valt.

Interesse: tempo

Voor ‘rode personen’ kan niets snel genoeg gaan. Wanneer het tempo niet hoog is, dwalen ze af en verliezen ze snel hun belangstelling; ze zijn allang bezig met de volgende stap. Daarnaast houden ze van een uitdaging, hierbij kent het ambitieniveau geen grenzen. Ze houden van lastige opdrachten en zullen zichzelf pushen deze te behalen. Volgens Erikson stellen ‘rode personen’ hogere eisen aan zichzelf dan welke andere kleur dan ook.

Rode personen kenmerken zich niet als relatiemensen. Hierdoor kunnen ze – zeker in contrast met een groen of geel persoon – overkomen als ongevoelig of onmenselijk. (Ook weer niet hun intentie). Ze willen gewoon to the point zijn, zonder langdradig te zijn.

Sterke punten van een rood DISC profiel

Snelle beslisser | Neemt graag het voortouw | Durft risico’s te nemen | Bereid hard te werken | Vervult graag een machtspositie | Geen probleem met conflicten | Uitgesproken | Vastberaden | Doelbewust | Zelfstandig | Competitief | Wilskrachtig | Tijdsbewust | Resultaatgericht | Strijdlustig

Zwakke punten van een rood DISC profiel

Kan dominant overkomen | Opdringerig | Agressief | Tactloos | Over lijken gaan | Tunnelvisie | Soms te direct en daardoor kwetsend | Effectiviteit kan ten koste gaan van empathie | Niet relatiegericht | Verliest snel interesse in projecten en personen wanneer deze niet langer interessant zijn | Kan controlerend en bazig worden | In het heetst van de strijd zullen anderen hen omschrijven als arrogant, egoïstisch, of ongeduldig | Hecht weinig waarde aan regels en zal deze ook regelmatig breken.

Hoe communiceren ze?

In een groep mensen zul je zien dat de ‘rode’ mensen vaak degenen zijn die het luidst spreken of snel hun mening geven. Ze zeggen snel waar het op staat, soms zonder de boodschap tactvol in te pakken. Ze kunnen hun boodschap hierbij zo overtuigend brengen, dat ze het verkondigen alsof het de enig geldende waarheid is. Wat natuurlijk niet altijd het geval is.

Doordat ‘rode personen’ vaak direct en rechtstreeks communiceren, kunnen ze als agressief worden beschouwd. Toch is dat niet hun bedoeling; ze willen gewoon vrijelijk hun boodschap aan je verkondigen, dat jij hier volgens emoties aan koppelt, zien zij als jouw probleem. Hun intentie is om je ongezouten de waarheid te vertellen, zonder oordeel. Ze discussiëren graag, en aangezien ze strijdlustig zijn kan dit uitlopen in een ruzie. Omdat ze denken dat ze het beter weten én omdat ze bloedeerlijk zijn, kan dit ten koste gaan van vriendschappen en relaties, of dat ze niet aardig gevonden worden.

 

Geel DISC profiel: “Wie gaat deze klus doen? Ik wil erbij zijn!”

Relatiegericht en direct — Inspirerend

Iemand met veel ‘geel’ gedrag is van nature een optimist en vaak een positief ingesteld mens. Hij of zij ziet overal mogelijkheden of creëert deze. Vooral wanneer het om genieten gaat. Iemand met een geel DISC profiel wil het maximale uit het leven halen en vindt altijd wel een reden voor een feestje. De ‘gele persoon’ trekt door deze houding snel mensen aan en staat daardoor vaak in de spotlight.

Ze trekken snel de aandacht van andere mensen en kunnen deze ook vasthouden, zonder egoïstisch over te komen. Ze vinden het namelijk belangrijk om ook voldoende aandacht te schenken aan anderen en geven je het gevoel alsof je ertoe doet. Beslissingen maken ze eerder op intuïtie en gevoel, dan op basis van rationele overwegingen, iets “voelde” vaak vooral goed.

Gele personen kunnen wel snel oppervlakkig of te zelfverzekerd overkomen. Ze praten soms te veel, luisteren niet altijd even goed en zijn nog wel eens slordig. Wanneer je een geel persoon hierop wijst, dan kan hij / zij of emotioneel bedroefd raken of de zaak gaan beargumenteren.

Interesse: erkenning

Een ‘geel mens’ vindt relaties met anderen erg belangrijk. Door hun extraversie en enthousiasme creëren ze deze snel. Ze hebben vaak een grote kennissenkring en vinden het makkelijk om contact met iedereen te houden. Het leukste daaraan? Zelf aandacht krijgen en zo nodig deze opeisen. Ook hebben ze vaak uiteenlopende interesses; zolang iets maar nieuw en interessant is, steken ze er graag energie in.

Sterke punten van een geel DISC profiel

Onwrikbare positieve houding | Zien overal mogelijkheden | Goede entertainers | Kan goed aandacht trekken en deze vasthouden | Aardig en doorgaans gevoelsmensen | Neemt snel beslissingen, maar vaak op gevoel | Buiten vastgestelde kaders denken | Makkelijk in de omgang | Maken snel contact met vreemden | Veel energie | Nieuwsgierig, vinden veel dingen interessant | Inspirerend | Charmant | Flexibel | Open | Communicatief | Spontaan

Zwakke punten van een geel DISC profiel

Doorslaan in enthousiasme en daardoor niet realistisch | Heeft functionerende relaties nodig om zelf goed te kunnen functioneren | Kan alle aandacht opeisen | Neiging om dingen aan te dikken of te overdrijven | Neiging om door te blijven praten, zelfs wanneer niemand het langer interessant vindt | Slechte luisteraars, vaak omdat ze het niet amusant genoeg vinden | Neiging om gesprekken over te nemen; omdat ze het ermee eens zijn of om aan te tonen dat zij het beter kunnen verwoorden | Slordig en ongeorganiseerd |Demonstratief | Door gebrek aan structuur vergeet hij of zij veel taken en afspraken, waardoor hij of zij als nonchalant kan worden gezien | Bekommert zich liever niet om details (spelfouten, op tijd komen…) | Vind het leuk om dingen in gang te zetten, maar niet om af te ronden | Moeite met focussen, zowel korte- als lange termijn | Vervelen zich snel en zoeken dan grenzen op.

Hoe communiceren ze?

Een ‘geel persoon’ is vaak aan het woord en geeft liever antwoorden dan dat hij of zij vragen stelt. Dat hij soms wat langdradig is of een totaal ander onderwerp aanhaalt, maakt hem niets uit; hij doet het per slot van rekening om jou te enthousiasmeren.

Hun manier van communiceren is vaak enthousiast, ook ten opzichte van vreemden. Dit in combinatie met hun voorliefde voor anekdotes en positieve houding, vrolijken ze vaak hun omgeving op. Hierdoor kan het lastig zijn om lang boos te zijn op een ‘geel persoon’; ze breken weerstand snel af. Dit maakt hen gelijk overtuigend; ze brengen hun boodschap op zo’n manier dat ze vaak de grens tussen overtuigen en overreden overschrijden.

Hun gevoel voor taal is sterk, ze spreken vaak in beelden en benoemen regelmatige andere zintuigen. Ze kunnen goed discussiëren, een betoog voeren en presenteren —  maar wat ze echt goed kunnen is jou als persoon bereiken; ze stellen precies de juiste vragen

 

Groen DISC profiel: “Hoe gaan we dit aanpakken en wat kan ik doen?”

Relatiegericht en indirect — Stabiel

Volgens Erickson komt de ‘groene persoon’ het meest voor. Hij zou deze persoon beschrijven als een doorsnee van de andere kleuren, meer evenwichtiger. Bedaard. Rustiger. Ietwat passiever. Waar rode en gele personen op volle toeren draaien, brengt een groen DISC profiel rust in een situatie.

‘Groene mensen’ zijn daardoor makkelijk in de omgang; ze zullen niet snel een confrontatie aangaan, passen zich snel aan en kunnen anderen snel kalmeren. Ze zijn vriendelijk, verdraagzaam en kunnen goed luisteren. Hierdoor zijn het uitgesproken teamspelers; de groep is hierbij belangrijker dan zijzelf. Wat ze moeilijk vinden, is verandering. Kun jij echter de noodzaak hierover onderbouwen en geef je hen genoeg tijd om zaken op een rijtje te zetten, dan kunnen ze er uiteindelijk prima mee omgaan.

Interesse: anderen

Een groen persoon gaat uit van het goede in de mens. Ze maken zich oprecht zorgen om personen en de belangstelling die ze voor anderen hebben, is dat ook; oprecht. Echte mensen-mensen zijn het.

Ondanks dat ze passief zijn en niet snel actie zullen ondernemen, zijn ze altijd bereid om een helpende hand uit te steken. Hierdoor hebben ze de neiging om over hun eigen grenzen heen te gaan of om zichzelf te vergeten.

Ze zullen ook niet snel een confrontatie aangaan omdat ze met iedereen op goede voet willen staan. Zelf wanneer ze een persoon niet aardig vinden, zullen ze uit hun weg gaan om hen te helpen.

Sterke punten van een groen DISC profiel

Rustig | Hulpvaardig | Bescheiden | Komt afspraken altijd na | Punctueel | Betrouwbaar | Geduldig | Stabiel en evenwichtig | Gevoelig | Voorspelbaar | Goede luisteraars | Prettig in de omgang | Houd rekening met iedereen | Wil het iedereen naar de zin maken | Genuanceerd | Dienstbaar

Zwakke punten van een groen DISC profiel

Niet per se creatief of innovatief | Besluiteloos | Onwil om te veranderen | Teveel opgaan in detail en processen | Geeft niet snel zijn mening | Onzichtbaar | Gesloten | Ontbrekende betrokkenheid | Neiging tot achter de rug om spreken in plaats van direct te zijn | Afwachtend | Kan eigenwijs, onverschillig en zelfingenomen overkomen | Stijfkoppig en inflexibel | Laat zich snel bespelen |Goedgelovig en naïef | Meegaand, in de hoop conflicten te vermijden.

Hoe communiceren ze?

Volgens Erikson zijn groene mensen misschien wel de beste luisteraars. Roden luisteren immers alleen wanneer het hen iets oplevert, Gelen luisteren helemaal niet. Groen zal daarentegen altijd zijn of haar ogen spitsen en zijn dan ook een kei in reflectief luisteren. Ze zullen niet snel met een oplossing komen, maar je voelt je wel gehoord.

Conflicten gaan ze hierbij liever uit de weg. Ze zullen dus niet heel snel iemand van feedback voorzien, zelfs niet wanneer een collega hierom vraagt. Ze willen namelijk de sfeer gemoedelijk houden.

 

Blauw DISC profiel: “Waarom moeten we dit doen? Zit er een analyse achter?”

Taakgericht en indirect — Correct

Mensen met ‘blauw’ gedrag zeggen niet veel, maar weten wel wat er gebeurt. Ze zijn altijd bezig met analyseren, dingen beoordelen of aan het sorteren; systemen, mapjes en lijstjes. Hierdoor weten ze alles terug te vinden; van spullen tot informatie.

De neiging om dit aan iedereen te vertellen kunnen ze makkelijk onderdrukken. Pas wanneer een ander een specifieke vraag stelt over een specifiek onderwerp zal een Blauw persoon er uitgebreid over spreken.

Hun zoektocht naar details maakt hen wel wat… zwartgallig;

Een persoon met een blauw DISC profiel zal zichzelf omschrijven als een realist, maar “pessimist” is volgens Erikson een passender woord. Ze hebben nogal de neiging om weemoedig of somber naar zaken te kijken.

Interesse: feiten

Een blauw persoon zal niet zo snel roepen dat hij of zij het beste weet. Voor de persoon is het voldoende dat hijzelf dit beseft. Dat maakt dat het blauwe DISC profiel schommelt tussen betweterigheid en bescheidenheid.

Ze houden van feiten waarbij geen enkel detail te klein is. Het probleem is dat ze zich hierin kunnen verliezen; ze blijven te lang aan iets doorwerken en nemen pas beslissingen wanneer ze echt alle feiten boven tafel hebben — iets dat niet altijd mogelijk is, waardoor het besluitproces traag kan verlopen.

Het zijn doorgaans dan ook wat meer voorzichtige mensen. Voor de zekerheid. Waar een rood persoon liever een risico neemt, wacht een blauw persoon liever af. Een blauw persoon wil eerst nog liever een aantal dingen uitzoeken. Kwaliteit is namelijk het enige dat telt.

 

Sterke punten van een blauw DISC profiel

Bescheiden | Systematisch | Correct | Logisch | Detailgericht | Zorgvuldig | Grondig | Methodisch | Analytisch | Gedisciplineerd | Bedachtzaam | Formeel | Kritisch | Weloverwogen | Diplomatiek

Zwakke punten van een blauw DISC profiel

Perfectionistisch | Gevoelsarm | Conservatief | Gereserveerd | Sceptisch | Achterdochtig | Pietluttig | Afstandelijk | Traag | Kritisch | Gesloten | Wil altijd gelijk hebben | Trekt anderen in twijfel | Defensief | Star | Dwangneurotisch

Hoe communiceren ze?

Mensen met een blauw DISC profiel zijn tamelijk introvert; ze zeggen geen woord te veel. Dit betekent niet dat ze geen mening hebben, maar ze hebben niet de neiging om deze te delen. Waarom zouden ze?

Erikson beschrijft ze als kalm aan de buitenkant, maar met een actieve innerlijke wereld. En wanneer een blauw persoon dan uiteindelijk wél spreekt, luister dan. Zodra ze zich eenmaal over iets uitlaten, kun je ervan op aan dat er goed over is nagedacht.

Zoveel mensen, zoveel persoonlijkheden.

Ben jij een ‘recht door zee’-type of een persoon die altijd een helpende hand uitsteekt? Bekommer jij je liever om data en details of toch om mensen? Kortom: ben jij rood, geel, groen of blauw? Weten welk DISC profiel je hebt, geeft je niet alleen inzicht in je sterke punten, maar helpt je ook jouw valkuilen – en daarmee de samenwerking met andere kleuren – te verbeteren. Best handig als je als freelancer, ZZP-er of als interim aan het werk bent.

Natuurlijk levert in hokjes denken – of beter gezegd in kleuren – vooroordelen en stigmatisatie op. Je bent als mens namelijk meer dan een DISC profiel; je gedrag en voorkeuren veranderen afhankelijk van de situatie waarin jij je begeeft. Toch is het nuttig om soms te generaliseren, al is het maar om na te denken over je kwaliteiten en valkuilen. Wanneer jij je namelijk bewust bent van hoe je op anderen overkomt – zowel goed als slecht – kun je dit inzetten om je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Beken dus eens kleur en leer je eigen verbale en non-verbale gedrag kennen, met het doel jezelf en de samenwerking met anderen te verbeteren.

Volgens Thomas Erikson – auteur van het boek “Omringd door idioten” – zijn wij mensen in te delen in vier groepen; vier persoonlijkheidstypen met elk andere voorkeuren. Deze voorkeuren bepalen de wijze waarop we communiceren, (samen)werken en maken ons tot de persoon die we zijn — met een hoop pluspunten, maar ook een hoop valkuilen.

Ontdekken welk persoonlijkheid jij hebt, kan jou inzicht geven in de manier waarop beslissingen maakt, waar je goed in bent, maar ook waar je aan moet werken. Kortom: weten welk zogenaamd DISC profiel bij jou aansluit, kan je een hoop over jezelf en anderen leren.

Subscribe To Our Newsletter

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.