DGA-Pensioen voor de ondernemer met een B.V.

In blog 1 en blog 2 heb ik stil gestaan bij pensioen voor ondernemers (eenmanszaak, Zzp’er, VOF). Maar hoe werkt het DGA-pensioen voor de ondernemer met een B.V.? Oftewel: hoe regel je je pensioen als Directeur Groot Aandeelhouder?

In dit blog, vertel ik meer over hoe je als ondernemer met een B.V. jouw pensioen kan regelen en welke keuzes je hebt.

Maar eerst even een korte uitleg, waarom de DGA een bijzondere positie heeft ten opzichte van de ondernemer met een éénmanszaak, Zzp’er of VOF.

De DGA versus de ondernemer

Zowel de DGA als de ondernemer, voeren een bedrijf. Juridisch is er een duidelijk verschil. De ondernemer voert zijn onderneming namelijk geheel voor eigen rekening en risico, terwijl de DGA met zijn eigen B.V. een arbeidsovereenkomst sluit. De B.V. is een rechtspersoon met eigen bevoegdheden. De DGA is bestuurder en aandeelhouder, en daarmee ook aansprakelijk als bestuurder.

Ook fiscaal is er een verschil. De inkomsten van de ondernemer worden namelijk belast is BOX I. De inkomsten uit de BV worden belast in de vennootschap belasting (VPB). Uitgekeerde winst uit de B.V. aan de DGA wordt belast is BOX II.

Ik heb aandelen, ben ik dan altijd DGA?

Kun je nu zomaar zeggen dat als je aandelen in een B.V. bezit, je daarmee direct DGA bent? Nee, dit is niet altijd het geval.

In hoofdlijnen:

Je bent DGA wanneer je tenminste 5% van de aandelen bezit! Fiscaal heb je dan een aanmerkelijk belang. Let op er zijn nog overige voorwaarden die ertoe kunnen leiden dat je een aanmerkelijk belang hebt, terwijl je minder dan 5% van de aandelen in een B.V. bezit.

Voor de Pensioenwet (hierin staan de regels ten aanzien van werknemerspensioen) ben je DGA als je tenminste 10% van de aandelen bezit.

Bezit je minder dan 10% van de aandelen in een B.V? Dan wordt toezegging van het pensioen geregeld via de B.V., zoals dat ook gaat voor andere werknemers die in dienst zijn bij de B.V. Dat komt door de beschermende werking van de Pensioenwet.

Het DGA-pensioen voor de ondernemer met een B.V.

Het pensioen voor de DGA is de afgelopen jaar sterk beïnvloed door gewijzigde wet- en regelgeving. Ik beperk me daarom tot de mogelijkheden die je nu als startende DGA hebt. Hierbij heb ik het dan over de DGA die meer dan 10% van de aandelen bezit.

Welke mogelijkheden heb je nu om als DGA pensioen op te bouwen?

Als DGA heb je meerdere mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Net als de ondernemer, kun je ervoor kiezen om in de privésfeer te sparen voor je pensioen. Dit kan zijn:

  1. Sparen of beleggen in privé BOX III
  2. Sparen of beleggen in een lijfrente product privé BOX I

Over deze vormen vind je meer informatie terug in blog 1 en blog 2.

Een andere mogelijkheid is om een pensioenovereenkomst te sluiten met je B.V.. Je bent verplicht deze pensioenovereenkomst onder te brengen bij een pensioenuitvoerder. Dit betekent dat de opbouw van de pensioentoezegging plaatsvindt bij een pensioenfonds of een levensverzekeraar.

De verschillende soorten pensioenovereenkomsten die je kunt afsluiten.

DGA-pensioen voor de ondernemer met een B.V. kan via verschillende vormen worden afgesloten. Hieronder zal ik deze kort bespreken.

  1. Aanspraakregeling

Dit zijn regelingen waarbij de hoogte van je te ontvangen pensioenuitkering vaststaat. Deze zijn weer onder te verdelen in:

  1. Middelloon pensioen (o.a. berekend over je gemiddelde salaris vanaf aanvangsdatum pensioentoezegging)
  2. Eindloon pensioen (berekend over je laatst verdiende salaris)

De wijze van berekening van de hoogte van je pensioen zijn vergelijkbaar. In mijn volgende blog zal ik wat rekenvoorbeelden geven.

LET OP: Op dit moment ligt er een wetsvoorstel (Wet Toekomst Pensioenen). In dit wetsvoorstel is het niet langer mogelijk om pensioen volgens een middelloon- of eindloonpensioen op te bouwen. Deze wet zal, naar het nu naar uit ziet, op 1 januari 2023 ingaan. Er zal dan nog een overgangsperiode zijn om bestaande regelingen om te zetten.

  1. Kapitaalregeling

In deze vorm van pensioenopbouw is de hoogte van de te ontvangen pensioenuitkering niet zeker. In de pensioenovereenkomst met de B.V. spreek je een op te bouwen kapitaal af. Hiervoor sluit je een verzekering af bij een levensverzekeraar. Het kapitaal wordt gespaard door de te betalen pensioenpremies te beleggen.

Wanneer je met pensioen gaat koop je vervolgens met het opgebouwde kapitaal een levenslang ouderdomspensioen in. Dit kan bij een verzekeraar naar keuze.

  1. Beschikbare premieregeling

Deze vorm lijkt erg veel op de kapitaalregeling. Anders hierin is dat je NIET weet wat het te bereiken pensioenkapitaal gaat worden. Uiteraard kan er wel een schatting worden gemaakt van het te bereiken kapitaal en aan te kopen pensioenuitkering.

Een belangrijk verschil tussen de aanspraakregeling en de kapitaal- /beschikbare premieregeling, is de hoogte van de premie. Omdat de hoogte van de aanspraak bij middelloon- en eindloonpensioen vaststaat zal de pensioenuitvoerder waar jouw pensioen is verzekerd ieder jaar berekenen wat de hoogte van de premie is. Deze is over het algemeen hoger dan de premie voor een kapitaal- of een beschikbare premieregeling

Een tweede belangrijk verschil is dat je een middelloon- en eindloon pensioen anders opneemt in je boekhouding. Jouw accountant kan je hierover meer vertellen.

Waarom pensioen opbouwen bij een pensioenuitvoerder?

Wanneer je pensioen opbouwt bij een pensioenuitvoerder, zijn de premies die de B.V. betaalt aftrekbaar van de winst. Hierdoor betaalt de B.V. minder vennootschapsbelasting.

Ga je op of na de AOW gerechtigde leeftijd met pensioen, dan betaal je in de eerste belastingschijf een lager belastingtarief, dan vóór je AOW gerechtigde leeftijd.

Het levert je belastingvoordeel op, doordat je minder vennootschapsbelasting betaald, en wanneer je met pensioen gaat vanaf de AOW gerechtigde leeftijd een lager belastingtarief over jouw DGA-pensioen in BOX I.

Voor nu even genoeg informatie…

Voor nu geeft deze blog wel even genoeg stof tot nadenken over jouw DGA pensioen. In mijn volgende blog zal ik wat verder ingaan over de besproken pensioenvormen die je als DGA hebt en net als in blog 2 wat rekenvoorbeelden geven.

Kun je niet wachten en wil je nu al weten wat jij kan doen aan je pensioen of heb je behoefte aan advies? Neem dan gerust contact met me op.

---------------------

Usnach Baauw is Startclublid, pensioenexpert en helpt met zijn eigen bedrijf Financial Planning Nederland ondernemers bij goed en helder pensioenadvies.

Subscribe To Our Newsletter

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.