Hoeveel mag ik voor mijn ondernemerspensioen sparen?

In mijn vorige blog Pensioen opbouwen als ondernemer: dat regel je zelf! heb ik in uitgelegd waarom het belangrijk is om nu over jouw pensioen na te denken. Ik heb in hoofdlijnen uitgelegd welke keuzes jij als ondernemer hebt, wanneer je geld apart wilt zetten voor jouw pensioen. In dit blog vertel ik je hoeveel je ondernemerspensioen mag sparen. Ik sta stil bij een aantal vormen van de keuzes die jij hebt als ondernemer en ik geef je een paar rekenvoorbeelden. Net als in mijn eerste blog bedoel ik met ondernemer, de ondernemer met een éénmanszaak, de ZZPer of VOF,

Pensioen in jouw onderneming

Pensioen opbouwen in jouw onderneming heeft een aantal voor- en nadelen(risico’s). Ieder jaar mag je een bedrag aftrekken van jouw winst. Wanneer je dit doet, voeg je het dit bedrag in jouw boekhouding toe aan de oudedagsreserve. De oudedagsreserve is het bedrag dat jij in jouw boekhouding gereserveerd hebt. Je bent alleen niet verplicht dit bedrag ook daadwerkelijk op een bankrekening apart te zetten.

Het voordeel is nu natuurlijk dat je op dit moment kan genieten van het fiscale voordeel en het feit dat je nog kan beschikken over het geld wat je in jouw boekhouding hebt toegevoegd aan de oudedagsreserve.

Het risico is dat je op een gegeven moment belasting zal moeten betalen over de opgebouwde oudedagsreserve. Dit kan op verschillende momenten zijn, bijvoorbeeld wanneer je stopt met ondernemen of wanneer je met pensioen wilt gaan. Als jouw ondernemingsvermogen uiteindelijk te weinig blijkt te zijn kan dit zeer nadelige gevolgen hebben.

Overleg deze vorm van pensioen opbouwen altijd met jouw boekhouder of pensioenadviseur.

Hoe bereken je wat je opzij mag zetten?

Hoe je berekent wat je precies opzij mag zetten? Dit leg ik uit met een kort rekenvoorbeeld. In dit voorbeeld zie je een balans voor- en na toevoegen van een bedrag aan de oudedagsreserve en hoe je de oudedagsreserve berekent.

BALANS VOOR TOEVOEGING AAN DE OUDEDAGSRESERVE

Activa zijde Passiva zijde
OMSCRIJVING  BEDRAG OMSCHRIJVING  BEDRAG
Pand  € 150.000,00 Eigen vermogen  €   40.500,00
Bedrijfsauto  €   30.000,00
Voorraad  €   10.000,00 Hypotheek Pand  € 130.000,00
Bank  €     7.500,00 Financiering Bedrijfsauto  €   25.000,00
Debiteuren  €     1.500,00 Crediteuren  €     3.500,00
 € 199.000,00  € 199.000,00

Berekening toe te voegen bedrag aan oudedagsreserve

Stel na aftrek van bedrijfskosten is er een winst gerealiseerd van  € 90.000,00

Om te bepalen hoeveel je nu opzij mag zetten moet je de volgende gegevens gebruiken.

Percentage van de winst wat je mag toevoegen aan de oudedagsreserve          9,44%         in 2021

Het maximale bedrag dat je mag toevoegen aan de oudedagsreserve               € 9.395,00 in 2021

Over 2021 kun je toevoegen aan de oudedagsreserve € 8.496,00

Hoe ziet je balans er nu uit na dat je dit bedrag hebt toegevoegd aan de oudedagsreserve?

Activa zijde Passiva zijde
OMSCHRIJVING  BEDRAG OMSCHRIJVING  BEDRAG
Pand  € 150.000,00 Eigen vermogen  €   32.004,00
Bedrijfsauto  €   30.000,00 Oudedagsreserve  €     8.496,00
Voorraad  €   10.000,00 Hypotheek Pand  € 130.000,00
Bank  €     7.500,00 Financiering Bedrijfsauto  €   25.000,00
Debiteuren  €     1.500,00 Crediteuren  €     3.500,00
 € 199.000,00  € 199.000,00

LET OP:

Bij jouw aangifte inkomstenbelasting geef je aan dat je een bedrag hebt toegevoegd aan de oudedagsreserve. Dit bedrag wordt (deels) afgetrokken van je belastbaar inkomen. Ik leg meer uit over aftrek van oudedagsreserve en of lijfrente in een volgend blog.

Pensioen opbouwen in privé (Lijfrente)

Wanneer je pensioen buiten je onderneming wilt opbouwen en gebruik wilt maken van de fiscale voordelen, dan kun je gebruikmaken van de jaarruimte. De jaarruimte is het bedrag dat je maximaal kan sparen voor jouw pensioen. Het sparen doe je in de vorm van een lijfrente product.

Je kunt dan kiezen uit:

  1. Lijfrente product bij een levensverzekeraar
  2. Lijfrente product bij een bank
    1. Lijfrente spaarrekening
    2. Lijfrente beleggingsrekening

Deze producten verschillen sterk van elkaar, zowel in de wijze waarop de uitkering van het pensioen mag plaatsvinden, als wat er met het opgespaarde pensioen gebeurt bij overlijden. In een volgend blog zal ik nog verder ingaan op pensioen opbouwen in privé. Zodat deze verschillen duidelijk worden.

Hoe bereken je wat je opzij mag zetten?

Om de jaarruimte te berekenen zal ik bovenstaand voorbeeld gebruiken. De jaarruimte wordt berekend je inkomen. Hierbij mag je ook de bijtelling van een eventuele auto van de zaak meenemen.

In het eerdere voorbeeld stond een bedrijfsauto op de balans voor € 30.000,00. Stel de cataloguswaarde van deze auto is € 40.000,00 en wordt ook in privé gebruikt. Door de auto ook privé te gebruiken krijg je een bijtelling op je inkomen. Dit is 22% van de cataloguswaard.

Het inkomen over 2021 wordt:

Winst               € 90.000,00 (na kosten, voor ondernemersaftrek)

Bijtelling           €   8.800,00

Totaal              € 98.800,00

Het maximale inkomen waarover je de jaarruimte kan berekenen is in 2021 € 112.189,00.

Omdat je ook AOW ontvangt wordt er een vast bedrag afgetrokken van je inkomen. Het bedrag dat overblijft wordt vermenigvuldigt met 13,3%. Heb je nog elders pensioen opgebouwd in het voorgaande jaar in loondienst dan wordt het opgebouwde pensioen in dat jaar afgetrokken van jouw jaarruimte.

In ons voorbeeld wordt de jaarruimte als volgt berekend:

Inkomen           € 98.800,00

Franchise         € 12.672,00 (af ivm AOW)

Totaal              € 86.128,00

Jaarruimte        € 11.456,00 (afgerond naar boven)

Je bent niet verplicht dit gehele bedrag opzij te zetten. Je kan er dus voor kiezen een lager bedrag op zij te zetten. Het bedrag dat je opzij zet in één van de eerder omschreven lijfrente producten kun je deels aftrekken van je inkomen.

En nu maar even naast elkaar leggen…

Wat zijn nu de verschillen. Hiervoor maak ik voor het gemak deels gebruik van mijn voorbeeld

PENSIOEN IN JOUW ONDERNEMING PENSIOEN IN PRIVÉ
Aftrekbaar bedrag € 8.496,00 Aftrekbaar bedrag € 11.456,00
Verplicht opzij zetten? Nee Verplicht opzij zetten? Ja
Volledige bedrag toevoegen? Ja Volledig bedrag opzetten? Nee
Bouwt rendement op Nee Bouwt rendement op? Ja

Tot slot

Je hebt nu wat voorbeelden gezien hoeveel je voor je ondernemerspensioen mag sparen. Hoeveel dat voor jouw is, is geheel afhankelijk van jouw persoonlijke financiële situatie. Wil je meer weten over jouw mogelijkheden om pensioen op te bouwen of heb je behoefte aan advies. Neem dan geheel vrijblijvend contact met me op.

In mijn volgende blog...

In blog 1 en 2 heb ik je verteld waarom en hoe je pensioen kan opbouwen als ondernemer. Wanneer je een B.V. hebt ben je natuurlijk ook ondernemer, maar wordt je door de belastingdienst gezien als Directeur Groot Aandeelhouder en zijn de fiscale mogelijkheden om pensioen op te bouwen anders geregeld.

In blog 3 zal ik meer vertellen over hoe je als ondernemer van een B.V. pensioen kan opbouwen.

---------------------

Usnach Baauw is Startclublid, pensioenexpert en helpt met zijn eigen bedrijf Financial Planning Nederland ondernemers bij goed en helder pensioenadvies.

Subscribe To Our Newsletter

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.