Wat je als ondernemer kunt verwachten van Prinsjesdag 2022

Op dinsdag 20 september is het weer Prinsjesdag. Tijdens Prinsjesdag maakt het kabinet het Belastingplan 2023 bekend met daarin de voorgenomen wijzigingen voor het komende jaar. Wat je als ondernemer kunt verwachten van Prinsjesdag 2022? Dat vertellen we je in dit blog. Helemaal op de hoogte zijn van de wijzigingen voor het komende jaar? Meld je  kosteloos aan voor ons webinar op woensdag 21 september via: Webinar Prinsjesdag 2022

Inkomstenbelasting 

Verlaging zelfstandigenaftrek

Ondernemers die minimaal 1.225 uren werken voor hun onderneming, kunnen voor 2022 een maximale zelfstandigenaftrek toepassen van € 6.310. Dit bedrag komt in mindering op de belastbare winst.
De zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot € 3.240 in 2036.

De zelfstandigenaftrek wordt versneld en verder afgebouwd naar € 1.200 in 2030. Zelfstandigen worden gecompenseerd door een verhoging van de arbeidskorting.

Afschaffen Fiscale Oudedagsreserve (FOR)

De Fiscale Oudedagsreserve (FOR) geeft ondernemers de mogelijkheid 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632 in aftrek te brengen voor een toekomstig pensioen. Met dit bedrag wordt een oudedagsreserve gevormd en bij uitbetaling in de toekomst moet hierover alsnog belasting  worden betaald óf moet het worden omgezet in een lijfrente. In de praktijk blijkt dat ondernemers het geld voor de FOR niet daadwerkelijk opzijzetten en in betalingsproblemen komen op het moment van uitbetaling. Daarom wordt dit ‘pensioen’ voor de inkomstenbelasting ondernemer afgeschaft per 2023.
De reeds opgebouwde FOR wordt daarbij gerespecteerd.

Invoeren twee schijven box 2

Op dit moment kent box 2 één schijf met een tarief van 26,5%. In box 2 vallen de inkomsten uit de eigen vennootschap zoals dividend. Vanaf 2024 wordt over het box 2-inkomen tot en met € 67.000 een tarief gehanteerd van 26% en over het meerdere een tarief van 29,5%.

Afschaffen middelingsregeling

De middelingsregeling is voordelig als de inkomstenbelasting over het gemiddelde van drie jaar lager is dan de belasting per los jaar. Dit geldt voor mensen waarbij het jaarinkomen wisselt. De betaalde inkomstenbelasting kan dan hoger zijn dan het geval zal zijn als het jaarinkomen over die drie jaar gelijk is. Vanaf 2023 wordt deze regeling afgeschaft.

Loonbelasting 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Op dit moment kan er 19 cent per kilometer onbelast worden vergoed. De Tweede Kamer wil dat de regering bij het Belastingplan 2023 beoordeelt of de onbelaste reiskostenvergoeding kan worden verhoogd.

Vennootschapsbelasting

Verlaging eerste schijf

Voor 2022 wordt over de eerste € 395.000, 15% vennootschapsbelasting geheven en over het meerdere 25,8%. Dit bedrag wordt per 2023 verlaagd naar € 200.000.

Meer informatie?

In deze blog zijn de belangrijkste verwachte wijzigingen die je als ondernemer kunt verwachten voor Prinsjesdag besproken. Natuurlijk speelt er meer voor startende ondernemers en is het goed om na te denken over de (fiscale) toekomst.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Rick van Genderen van BDO.

Op zoek naar meer handige info voor jou als ondernemer? Lees ook eens één van onze andere blogs, bijvoorbeeld die van Usnach Baauw over pensioenen.

Subscribe To Our Newsletter

Start succesvoller bij Startclub Arnhem

Netwerk
Ontmoet allerlei interessante mensen bij onze events.
Coaching
Ga aan de slag met de hulp van ervaren ondernemers.
Kennis
Start slimmer, gebruik onze kennisbank vol met tips & tricks!
Werkplekken
Huur voordelig een werkplek op één van onze aangesloten locaties.